ดอกสว่านแต่งเบ้าพัดลม, ดอกคว้านเบ้า, ที่คว้านร่อง เพื่อใส่ตลับลูกปืนพัดลม

ดอกสว่านแต่งเบ้าพัดลม, ดอกคว้านเบ้า, ที่คว้านร่อง เพื่อใส่ตลับลูกปืนพัดลม

ดอกสว่านแต่งเบ้าพัดลม, ดอกคว้านเบ้า, ที่คว้านร่อง เพื่อใส่ตลับลูกปืนพัดลม

ดอกสว่านแต่งเบ้าพัดลม, ดอกคว้านเบ้า, ที่คว้านร่อง เพื่อใส่ตลับลูกปืนพัดลม

ดอกสว่านแต่งเบ้าพัดลม, ดอกคว้านเบ้า, ที่คว้านร่อง เพื่อใส่ตลับลูกปืนพัดลม

ดอกสว่านแต่งเบ้าพัดลม, ดอกคว้านเบ้า, ที่คว้านร่อง สำหรับดัดแปลงใส่ลูกปืนแทนบูชพัดลม(28mm.)

ตัวใช้คว้านเบ้าลูกปืน สำหรับลูกค้าที่ต้องการดัดแปลงจากบูทพัดลม เป็นตลับลูกปืนแทน

สินค้า: ดอกสว่านแต่งเบ้าพัดลม, ดอกคว้านเบ้า, ที่คว้านร่อง เพื่อใส่ตลับลูกปืนพัดลม

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง= 28mm.

สามารถใช้สว่านทั่วไปในการจับได้

ดอกสว่านแต่งเบ้าพัดลม, ดอกคว้านเบ้า, ที่คว้านร่อง เพื่อใส่ตลับลูกปืนพัดลม

ดอกสว่านแต่งเบ้าพัดลม, ดอกคว้านเบ้า, ที่คว้านร่อง เพื่อใส่ตลับลูกปืนพัดลม
ดอกสว่านแต่งเบ้าพัดลม, ดอกคว้านเบ้า, ที่คว้านร่อง เพื่อใส่ตลับลูกปืนพัดลม

ดอกสว่านแต่งเบ้าพัดลม, ดอกคว้านเบ้า, ที่คว้านร่อง เพื่อใส่ตลับลูกปืนพัดลม
ดอกสว่านแต่งเบ้าพัดลม, ดอกคว้านเบ้า, ที่คว้านร่อง เพื่อใส่ตลับลูกปืนพัดลม

ดอกสว่านแต่งเบ้าพัดลม, ดอกคว้านเบ้า, ที่คว้านร่อง เพื่อใส่ตลับลูกปืนพัดลม

ดอกสว่านแต่งเบ้าพัดลม, ดอกคว้านเบ้า, ที่คว้านร่อง เพื่อใส่ตลับลูกปืนพัดลม

ดอกสว่านแต่งเบ้าพัดลม, ดอกคว้านเบ้า, ที่คว้านร่อง เพื่อใส่ตลับลูกปืนพัดลม

ดอกสว่านแต่งเบ้าพัดลม, ดอกคว้านเบ้า, ที่คว้านร่อง เพื่อใส่ตลับลูกปืนพัดลม

ดอกสว่านแต่งเบ้าพัดลม, ดอกคว้านเบ้า, ที่คว้านร่อง เพื่อใส่ตลับลูกปืนพัดลม
ดอกสว่านแต่งเบ้าพัดลม, ดอกคว้านเบ้า, ที่คว้านร่อง เพื่อใส่ตลับลูกปืนพัดลม

ดอกสว่านแต่งเบ้าพัดลม, ดอกคว้านเบ้า, ที่คว้านร่อง เพื่อใส่ตลับลูกปืนพัดลม

ดอกสว่านแต่งเบ้าพัดลม, ดอกคว้านเบ้า, ที่คว้านร่อง เพื่อใส่ตลับลูกปืนพัดลม

ดอกสว่านแต่งเบ้าพัดลม, ดอกคว้านเบ้า, ที่คว้านร่อง เพื่อใส่ตลับลูกปืนพัดลม

ดอกสว่านแต่งเบ้าพัดลม, ดอกคว้านเบ้า, ที่คว้านร่อง เพื่อใส่ตลับลูกปืนพัดลม

The post ดอกสว่านแต่งเบ้าพัดลม, ดอกคว้านเบ้า, ที่คว้านร่อง เพื่อใส่ตลับลูกปืนพัดลม appeared first on ช๊อปซ่าห้าห้า.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*