ถั่วฝักยาว ลำน้ำชี เคลือบสารป้องกันไวรัส เมล็ดพันธ์ุ ถั่ว ตรา ศรแดง 500/100 กรัม (ล้อตใหม่ล่าสุดบริษัทบรรจุใส่ถุง)

ถั่วฝักยาว ลำน้ำชี เคลือบสารป้องกันไวรัส เมล็ดพันธ์ุ ถั่ว ตรา ศรแดง 500/100 กรัม (ล้อตใหม่ล่าสุดบริษัทบรรจุใส่ถุง)

ถั่วฝักยาว ลำน้ำชี เคลือบสารป้องกันไวรัส เมล็ดพันธ์ุ ถั่ว ตรา ศรแดง 500/100 กรัม (ล้อตใหม่ล่าสุดบริษัทบรรจุใส่ถุง)

ถั่วฝักยาว ลำน้ำชี เคลือบสารป้องกันไวรัส เมล็ดพันธ์ุ ถั่ว ตรา ศรแดง 500/100 กรัม (ล้อตใหม่ล่าสุดบริษัทบรรจุใส่ถุง)

ถั่วฝักยาว ลำน้ำชี เคลือบสารป้องกันไวรัส เมล็ดพันธ์ุ ถั่ว ตรา ศรแดง 500/100 กรัม (ล้อตใหม่ล่าสุดบริษัทบรรจุใส่ถุง)

ถั่วฝักยาว ลำน้ำชี้ (เคลือบสารป้องกันไวรัส) : 500 กรัมลักษณะเด่นของพันธุ์ มีดังนี้
– เมล็ดเคลือบสารป้องกัยไวรัส ใบด่าง ป้องกันแมลงปากดูด พาหะไวรัส ในระยะ 30 วันแรก
– เป็นพันธุ์ถั่วเนื้อ ฝักสีเขียว คุณภาพฝักดี
– ต้นแข็งแรง ฝักยาวตรงสม่ำเสมอ
– ลำเส้นเขียวสด ยาว 50-55 ซม.
– รสชาติดี น้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง-อายุการเก็บเกี่ยว 55-60 วัน

ถั่วฝักยาว ลำน้ำชี เคลือบสารป้องกันไวรัส เมล็ดพันธ์ุ ถั่ว ตรา ศรแดง 500/100 กรัม (ล้อตใหม่ล่าสุดบริษัทบรรจุใส่ถุง)

ถั่วฝักยาว ลำน้ำชี เคลือบสารป้องกันไวรัส เมล็ดพันธ์ุ ถั่ว ตรา ศรแดง 500/100 กรัม (ล้อตใหม่ล่าสุดบริษัทบรรจุใส่ถุง)
ถั่วฝักยาว ลำน้ำชี เคลือบสารป้องกันไวรัส เมล็ดพันธ์ุ ถั่ว ตรา ศรแดง 500/100 กรัม (ล้อตใหม่ล่าสุดบริษัทบรรจุใส่ถุง)

ถั่วฝักยาว ลำน้ำชี เคลือบสารป้องกันไวรัส เมล็ดพันธ์ุ ถั่ว ตรา ศรแดง 500/100 กรัม (ล้อตใหม่ล่าสุดบริษัทบรรจุใส่ถุง)
ถั่วฝักยาว ลำน้ำชี เคลือบสารป้องกันไวรัส เมล็ดพันธ์ุ ถั่ว ตรา ศรแดง 500/100 กรัม (ล้อตใหม่ล่าสุดบริษัทบรรจุใส่ถุง)

ถั่วฝักยาว ลำน้ำชี เคลือบสารป้องกันไวรัส เมล็ดพันธ์ุ ถั่ว ตรา ศรแดง 500/100 กรัม (ล้อตใหม่ล่าสุดบริษัทบรรจุใส่ถุง)

ถั่วฝักยาว ลำน้ำชี เคลือบสารป้องกันไวรัส เมล็ดพันธ์ุ ถั่ว ตรา ศรแดง 500/100 กรัม (ล้อตใหม่ล่าสุดบริษัทบรรจุใส่ถุง)

ถั่วฝักยาว ลำน้ำชี เคลือบสารป้องกันไวรัส เมล็ดพันธ์ุ ถั่ว ตรา ศรแดง 500/100 กรัม (ล้อตใหม่ล่าสุดบริษัทบรรจุใส่ถุง)

ถั่วฝักยาว ลำน้ำชี เคลือบสารป้องกันไวรัส เมล็ดพันธ์ุ ถั่ว ตรา ศรแดง 500/100 กรัม (ล้อตใหม่ล่าสุดบริษัทบรรจุใส่ถุง)

ถั่วฝักยาว ลำน้ำชี เคลือบสารป้องกันไวรัส เมล็ดพันธ์ุ ถั่ว ตรา ศรแดง 500/100 กรัม (ล้อตใหม่ล่าสุดบริษัทบรรจุใส่ถุง)
ถั่วฝักยาว ลำน้ำชี เคลือบสารป้องกันไวรัส เมล็ดพันธ์ุ ถั่ว ตรา ศรแดง 500/100 กรัม (ล้อตใหม่ล่าสุดบริษัทบรรจุใส่ถุง)

ถั่วฝักยาว ลำน้ำชี เคลือบสารป้องกันไวรัส เมล็ดพันธ์ุ ถั่ว ตรา ศรแดง 500/100 กรัม (ล้อตใหม่ล่าสุดบริษัทบรรจุใส่ถุง)

ถั่วฝักยาว ลำน้ำชี เคลือบสารป้องกันไวรัส เมล็ดพันธ์ุ ถั่ว ตรา ศรแดง 500/100 กรัม (ล้อตใหม่ล่าสุดบริษัทบรรจุใส่ถุง)

ถั่วฝักยาว ลำน้ำชี เคลือบสารป้องกันไวรัส เมล็ดพันธ์ุ ถั่ว ตรา ศรแดง 500/100 กรัม (ล้อตใหม่ล่าสุดบริษัทบรรจุใส่ถุง)

ถั่วฝักยาว ลำน้ำชี เคลือบสารป้องกันไวรัส เมล็ดพันธ์ุ ถั่ว ตรา ศรแดง 500/100 กรัม (ล้อตใหม่ล่าสุดบริษัทบรรจุใส่ถุง)

The post ถั่วฝักยาว ลำน้ำชี เคลือบสารป้องกันไวรัส เมล็ดพันธ์ุ ถั่ว ตรา ศรแดง 500/100 กรัม (ล้อตใหม่ล่าสุดบริษัทบรรจุใส่ถุง) appeared first on ร้านอุปกรณ์ การเพาะปลูก.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*