นิทานธรรมบท ฉบับพิศดาร300เรื่องปกแข็งพิมพ์ใหม่

นิทานธรรมบท ฉบับพิศดาร300เรื่องปกแข็งพิมพ์ใหม่

นิทานธรรมบท ฉบับพิศดาร300เรื่องปกแข็งพิมพ์ใหม่

นิทานธรรมบท ฉบับพิศดาร300เรื่องปกแข็งพิมพ์ใหม่

นิทานธรรมบท ฉบับพิศดาร300เรื่องปกแข็งพิมพ์ใหม่

~•คำนำ•~
เรื่องในคำภีร์พระธรรมบท ล้วนแต่เป็นเรื่องมีคติธรรมดีทั้งนั้นเห็นว่าถ้าเรียบเรียงให้เป็นเหมือนเล่านิทาน จักทำให้ผู้อ่านผู้ฟังชอบใจมากทั้งจักจำ
เรื่องได้ง่าย จึงได้แต่งให้เป็นเหมือนเล่านิทานไว้จนจบคำภีร์รวมเรื่องได้ ๓๐๑ เรื่อง
บรรจุอยู่ในเล่มเดียวกัน เพื่อให้สดวกแก่พระภิกษุสามเณรที่ถือติดย่ามไปและเพื่อให้สดวกแก่อุบาสกอุบาสิกาผู้อยากถือไปอ่านในวันไปรักษาอุโบสถ
หรือแก่ยุวชนผู้อยากหาความรู้ในทางคดีโลกคดีธรรม ได้ถือติดมือไปอ่านในที่นั้น ๆได้ง่าย เพราะว่ากัมภีร์พระธรมบทเป็นคัมภีร์ใหญ่ ถ้าแต่งเป็นเทศน์หรือแปลเป็นอ่าน ก็จะเป็นหนังสือเล่มใหญ่เกินไป
ทั้งเนื้อความก็จะยืดยากมากไม่กระทัดรัดเหมือนแต่งเป็นเล่านิทานอย่างนี้หวังว่าผู้อ่านได้ฟังทั้งหลายชอบใจทั้งนั้นถึงมหาเปรียญที่ได้เล่าเรียนไปแล้ว
ก็ตามเมื่อได้อ่านแล้วก็จะอดนึกชอบใจไม่ได้ โปรดลองอ่านดูในที่สุดนี้ ขอความสุขความเจริญ จงมีแก่ท่านผู้อ่านผู้ฟังทั้งหลายตลอดกาลนาน
~•ปุ้ย แสงฉาย•~
————
ขนาดหนังสือ19×26.5cm.
จำนวน 442 หน้า
กระดาษปรุ๊ฟคลาสสิก
301 เรื่อง301 คาถาธรรมบท
พิมพ์ใหม่
ราคาส่งที่ไลน์ frog2519

นิทานธรรมบท ฉบับพิศดาร300เรื่องปกแข็งพิมพ์ใหม่

นิทานธรรมบท ฉบับพิศดาร300เรื่องปกแข็งพิมพ์ใหม่
นิทานธรรมบท ฉบับพิศดาร300เรื่องปกแข็งพิมพ์ใหม่

นิทานธรรมบท ฉบับพิศดาร300เรื่องปกแข็งพิมพ์ใหม่
นิทานธรรมบท ฉบับพิศดาร300เรื่องปกแข็งพิมพ์ใหม่

นิทานธรรมบท ฉบับพิศดาร300เรื่องปกแข็งพิมพ์ใหม่

นิทานธรรมบท ฉบับพิศดาร300เรื่องปกแข็งพิมพ์ใหม่

นิทานธรรมบท ฉบับพิศดาร300เรื่องปกแข็งพิมพ์ใหม่

นิทานธรรมบท ฉบับพิศดาร300เรื่องปกแข็งพิมพ์ใหม่

นิทานธรรมบท ฉบับพิศดาร300เรื่องปกแข็งพิมพ์ใหม่
นิทานธรรมบท ฉบับพิศดาร300เรื่องปกแข็งพิมพ์ใหม่

นิทานธรรมบท ฉบับพิศดาร300เรื่องปกแข็งพิมพ์ใหม่

นิทานธรรมบท ฉบับพิศดาร300เรื่องปกแข็งพิมพ์ใหม่

นิทานธรรมบท ฉบับพิศดาร300เรื่องปกแข็งพิมพ์ใหม่

นิทานธรรมบท ฉบับพิศดาร300เรื่องปกแข็งพิมพ์ใหม่

The post นิทานธรรมบท ฉบับพิศดาร300เรื่องปกแข็งพิมพ์ใหม่ appeared first on ศูนย์หนังสือ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*