ยางสม็อค ยางเส้นด้าย ด้ายยางยืด (16เมตร)

ยางสม็อค ยางเส้นด้าย ด้ายยางยืด (16เมตร)

ยางสม็อค ยางเส้นด้าย ด้ายยางยืด (16เมตร)

ยางสม็อค ยางเส้นด้าย ด้ายยางยืด (16เมตร)

ยางสม็อค ยางเส้นด้าย ด้ายยางยืด (16เมตร)

ยางสม็อค ด้ายยางยืด ยางเส้นด้าย
สำหรับใส่กระสวย เย็บกับจักรได้
ยาว 16 เมตร ต่อหลอด
มีสองสี ขาว//ดำ

ยางสม็อค ยางเส้นด้าย ด้ายยางยืด (16เมตร)

ยางสม็อค ยางเส้นด้าย ด้ายยางยืด (16เมตร)
ยางสม็อค ยางเส้นด้าย ด้ายยางยืด (16เมตร)

ยางสม็อค ยางเส้นด้าย ด้ายยางยืด (16เมตร)
ยางสม็อค ยางเส้นด้าย ด้ายยางยืด (16เมตร)

ยางสม็อค ยางเส้นด้าย ด้ายยางยืด (16เมตร)

ยางสม็อค ยางเส้นด้าย ด้ายยางยืด (16เมตร)

ยางสม็อค ยางเส้นด้าย ด้ายยางยืด (16เมตร)

ยางสม็อค ยางเส้นด้าย ด้ายยางยืด (16เมตร)

ยางสม็อค ยางเส้นด้าย ด้ายยางยืด (16เมตร)
ยางสม็อค ยางเส้นด้าย ด้ายยางยืด (16เมตร)

ยางสม็อค ยางเส้นด้าย ด้ายยางยืด (16เมตร)

ยางสม็อค ยางเส้นด้าย ด้ายยางยืด (16เมตร)

ยางสม็อค ยางเส้นด้าย ด้ายยางยืด (16เมตร)

ยางสม็อค ยางเส้นด้าย ด้ายยางยืด (16เมตร)

The post ยางสม็อค ยางเส้นด้าย ด้ายยางยืด (16เมตร) appeared first on ช๊อปซ่าห้าห้า.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*