อนุบาลเพื่อนเยอะ หนังสือนิทาน นิทานพัฒนา EQ เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนอนุบาล

อนุบาลเพื่อนเยอะ หนังสือนิทาน นิทานพัฒนา EQ เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนอนุบาล

อนุบาลเพื่อนเยอะ หนังสือนิทาน นิทานพัฒนา EQ เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนอนุบาล

อนุบาลเพื่อนเยอะ หนังสือนิทาน นิทานพัฒนา EQ เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนอนุบาล

อนุบาลเพื่อนเยอะ หนังสือนิทาน นิทานพัฒนา EQ เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนอนุบาล

หนังสือนิทาน อนุบาลเพื่อนเยอะ

หนังสือภาพสำหรับเด็กแรกเริ่มไปโรงเรียน
บอกเล่าให้เด็กๆ รู้ว่าที่โรงเรียนอนุบาลมีเรื่องสนุก
และผู้คนหลากหลายแตกต่าง
แม้เพื่อนๆ จะมีลักษณะหน้าตาสีผิวต่างจากเรา
แต่ก็เป็นเพื่อนกันได้

=====================

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป
ขนาด 21.6 x 20 ซม.
จำนวนหน้า 24 หน้า

อนุบาลเพื่อนเยอะ หนังสือนิทาน นิทานพัฒนา EQ เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนอนุบาล

อนุบาลเพื่อนเยอะ หนังสือนิทาน นิทานพัฒนา EQ เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนอนุบาล
อนุบาลเพื่อนเยอะ หนังสือนิทาน นิทานพัฒนา EQ เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนอนุบาล

อนุบาลเพื่อนเยอะ หนังสือนิทาน นิทานพัฒนา EQ เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนอนุบาล
อนุบาลเพื่อนเยอะ หนังสือนิทาน นิทานพัฒนา EQ เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนอนุบาล

อนุบาลเพื่อนเยอะ หนังสือนิทาน นิทานพัฒนา EQ เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนอนุบาล

อนุบาลเพื่อนเยอะ หนังสือนิทาน นิทานพัฒนา EQ เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนอนุบาล

อนุบาลเพื่อนเยอะ หนังสือนิทาน นิทานพัฒนา EQ เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนอนุบาล

อนุบาลเพื่อนเยอะ หนังสือนิทาน นิทานพัฒนา EQ เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนอนุบาล

อนุบาลเพื่อนเยอะ หนังสือนิทาน นิทานพัฒนา EQ เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนอนุบาล
อนุบาลเพื่อนเยอะ หนังสือนิทาน นิทานพัฒนา EQ เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนอนุบาล

อนุบาลเพื่อนเยอะ หนังสือนิทาน นิทานพัฒนา EQ เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนอนุบาล

อนุบาลเพื่อนเยอะ หนังสือนิทาน นิทานพัฒนา EQ เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนอนุบาล

อนุบาลเพื่อนเยอะ หนังสือนิทาน นิทานพัฒนา EQ เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนอนุบาล

อนุบาลเพื่อนเยอะ หนังสือนิทาน นิทานพัฒนา EQ เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนอนุบาล

The post อนุบาลเพื่อนเยอะ หนังสือนิทาน นิทานพัฒนา EQ เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนอนุบาล appeared first on ศูนย์หนังสือ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*