เจ็ทไลน์(สารตัวเดียวกับ เฮดไลน์)ไพราโคลสโตรบิน 25% W/V EC(500 ซีซี)

เจ็ทไลน์(สารตัวเดียวกับ เฮดไลน์)ไพราโคลสโตรบิน 25% W/V EC(500 ซีซี)

เจ็ทไลน์(สารตัวเดียวกับ เฮดไลน์)ไพราโคลสโตรบิน 25% W/V EC(500 ซีซี)

เจ็ทไลน์(สารตัวเดียวกับ เฮดไลน์)ไพราโคลสโตรบิน 25% W/V EC(500 ซีซี)

เจ็ทไลน์(สารตัวเดียวกับ เฮดไลน์)ไพราโคลสโตรบิน 25% W/V EC(500 ซีซี)

สารสำคัญ: ไพราโคสโตรบิน 25% W/V EC

สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ออกฤทธิ์ดูดซึม กำจัดโรคได้หลายชนิด ทั้งราชั้นต่ำและ เพิ่มผลผลิต พิชิตโรครา

ประโยชน์:
ใช้ป้องกันและกำจัดเชื้อรา ครอบคลุมเชื้อสาเหตุเกิดโรคได้หลายชนิด เช่น ใบไหม้แผลใหญ่ ใบจุดสีม่วง สีดำ แอนเทรกโนส ยางไหล ราสนิม ราสีชมพู ใบติด
– ดูดซึมเข้าสู่ใบพืชอย่างรวดเร็ว ระยะปลอดฝนสั้นเพียง 1-2 ชั่วโมง
– ระยะเว้นการพ่นสารก่อนเก็บเกี่ยว(PHI) สั้นเพียง 3วัน
– ออกฤทธิ์กว้างขวางสามารถป้องกันกำจัดโรคราได้หลายชนิด

อัตราใช้น้อยเพียง 10-15 ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร

ขนาดบรรจุ : 500 ซีซี

เจ็ทไลน์(สารตัวเดียวกับ เฮดไลน์)ไพราโคลสโตรบิน 25% W/V EC(500 ซีซี)

เจ็ทไลน์(สารตัวเดียวกับ เฮดไลน์)ไพราโคลสโตรบิน 25% W/V EC(500 ซีซี)
เจ็ทไลน์(สารตัวเดียวกับ เฮดไลน์)ไพราโคลสโตรบิน 25% W/V EC(500 ซีซี)

เจ็ทไลน์(สารตัวเดียวกับ เฮดไลน์)ไพราโคลสโตรบิน 25% W/V EC(500 ซีซี)
เจ็ทไลน์(สารตัวเดียวกับ เฮดไลน์)ไพราโคลสโตรบิน 25% W/V EC(500 ซีซี)

เจ็ทไลน์(สารตัวเดียวกับ เฮดไลน์)ไพราโคลสโตรบิน 25% W/V EC(500 ซีซี)

เจ็ทไลน์(สารตัวเดียวกับ เฮดไลน์)ไพราโคลสโตรบิน 25% W/V EC(500 ซีซี)

เจ็ทไลน์(สารตัวเดียวกับ เฮดไลน์)ไพราโคลสโตรบิน 25% W/V EC(500 ซีซี)

เจ็ทไลน์(สารตัวเดียวกับ เฮดไลน์)ไพราโคลสโตรบิน 25% W/V EC(500 ซีซี)

เจ็ทไลน์(สารตัวเดียวกับ เฮดไลน์)ไพราโคลสโตรบิน 25% W/V EC(500 ซีซี)
เจ็ทไลน์(สารตัวเดียวกับ เฮดไลน์)ไพราโคลสโตรบิน 25% W/V EC(500 ซีซี)

เจ็ทไลน์(สารตัวเดียวกับ เฮดไลน์)ไพราโคลสโตรบิน 25% W/V EC(500 ซีซี)

เจ็ทไลน์(สารตัวเดียวกับ เฮดไลน์)ไพราโคลสโตรบิน 25% W/V EC(500 ซีซี)

เจ็ทไลน์(สารตัวเดียวกับ เฮดไลน์)ไพราโคลสโตรบิน 25% W/V EC(500 ซีซี)

เจ็ทไลน์(สารตัวเดียวกับ เฮดไลน์)ไพราโคลสโตรบิน 25% W/V EC(500 ซีซี)

The post เจ็ทไลน์(สารตัวเดียวกับ เฮดไลน์)ไพราโคลสโตรบิน 25% W/V EC(500 ซีซี) appeared first on ร้านอุปกรณ์ การเพาะปลูก.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*