เมล็ดพันธ์ุ แตงกวา เขียวมาลัย 2 2 กรัม (65 เมล็ด)/ซอง ตราเจียไต๋

เมล็ดพันธ์ุ แตงกวา เขียวมาลัย 2 2 กรัม (65 เมล็ด)/ซอง ตราเจียไต๋

เมล็ดพันธ์ุ แตงกวา เขียวมาลัย 2 2 กรัม (65 เมล็ด)/ซอง ตราเจียไต๋

เมล็ดพันธ์ุ แตงกวา เขียวมาลัย 2 2 กรัม (65 เมล็ด)/ซอง ตราเจียไต๋

เมล็ดพันธ์ุ แตงกวา เขียวมาลัย 2 2 กรัม (65 เมล็ด)/ซอง ตราเจียไต๋

เมล็ดพันธ์ุ แตงกวา เขียวมาลัย 2 2 กรัม (65 เมล็ด)/ซอง ตราเจียไต๋
ทนโรคจากไวรัสและราน้ำค้าง อายุเก็บเกี่ยว 32-35 วันหลังหยอดเมล็ด ขนาดผลเฉลี่ย 12 ซม.

ลักษณะประจำพันธุ์
ลักษณะต้นและการติดลูกของแตงกวาลูกผสม เขียวมาลัย 2 จะมีการแตกแขนงได้ดี ติดลูกที่แขนงแบบสม่ำเสมอ มีความทนโรคสูงทำให้สามารถเก็บผลผลิตได้นาน ต้นไม่โทรมเร็ว

สภาพดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก
เจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพดิน

สภาพอากาศที่เหมาะแก่การเพาะปลูก
สายพันธุ์นี้เหมาะกับการเพาะปลูกในทุกสภาพอากาศ และด้วยคุณสมบัติเด่นคือ ทนไวรัส จึงเติบโตได้ดีในฤดูร้อน ให้ผลผลิตสูงกว่า คุณผลผลิตเกรดมากกว่า

เมล็ดพันธ์ุ แตงกวา เขียวมาลัย 2 2 กรัม (65 เมล็ด)/ซอง ตราเจียไต๋

เมล็ดพันธ์ุ แตงกวา เขียวมาลัย 2 2 กรัม (65 เมล็ด)/ซอง ตราเจียไต๋
เมล็ดพันธ์ุ แตงกวา เขียวมาลัย 2 2 กรัม (65 เมล็ด)/ซอง ตราเจียไต๋

เมล็ดพันธ์ุ แตงกวา เขียวมาลัย 2 2 กรัม (65 เมล็ด)/ซอง ตราเจียไต๋
เมล็ดพันธ์ุ แตงกวา เขียวมาลัย 2 2 กรัม (65 เมล็ด)/ซอง ตราเจียไต๋

เมล็ดพันธ์ุ แตงกวา เขียวมาลัย 2 2 กรัม (65 เมล็ด)/ซอง ตราเจียไต๋

เมล็ดพันธ์ุ แตงกวา เขียวมาลัย 2 2 กรัม (65 เมล็ด)/ซอง ตราเจียไต๋

เมล็ดพันธ์ุ แตงกวา เขียวมาลัย 2 2 กรัม (65 เมล็ด)/ซอง ตราเจียไต๋

เมล็ดพันธ์ุ แตงกวา เขียวมาลัย 2 2 กรัม (65 เมล็ด)/ซอง ตราเจียไต๋

เมล็ดพันธ์ุ แตงกวา เขียวมาลัย 2 2 กรัม (65 เมล็ด)/ซอง ตราเจียไต๋
เมล็ดพันธ์ุ แตงกวา เขียวมาลัย 2 2 กรัม (65 เมล็ด)/ซอง ตราเจียไต๋

เมล็ดพันธ์ุ แตงกวา เขียวมาลัย 2 2 กรัม (65 เมล็ด)/ซอง ตราเจียไต๋

เมล็ดพันธ์ุ แตงกวา เขียวมาลัย 2 2 กรัม (65 เมล็ด)/ซอง ตราเจียไต๋

เมล็ดพันธ์ุ แตงกวา เขียวมาลัย 2 2 กรัม (65 เมล็ด)/ซอง ตราเจียไต๋

เมล็ดพันธ์ุ แตงกวา เขียวมาลัย 2 2 กรัม (65 เมล็ด)/ซอง ตราเจียไต๋

The post เมล็ดพันธ์ุ แตงกวา เขียวมาลัย 2 2 กรัม (65 เมล็ด)/ซอง ตราเจียไต๋ appeared first on ร้านอุปกรณ์ การเพาะปลูก.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*