เมล็ด SWEET MARJORAM สวีท มาร์จอรัม

เมล็ด SWEET MARJORAM สวีท มาร์จอรัม

เมล็ด SWEET MARJORAM สวีท มาร์จอรัม

เมล็ด SWEET MARJORAM สวีท มาร์จอรัม

เมล็ด SWEET MARJORAM สวีท มาร์จอรัม

สวีท มาร์จอรัม มีใบที่ให้กลิ่นหอมหวาน มีก้านที่อ่อน มักนำมาใช้ปรุงรสอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เนื้อไก่ ซุป น้ำสลัด และผักสลัด ต้นสวีท มอร์จอรัมมีลักษณะเป็นพุ่ม สูง 24 นิ้ว

Pungent leaves and young stem tips used fresh or dried for flavoring meats, poultry, soups, dressings and salads. Bushy plants to 24 inches tall

ข้อมูลและรายละเอียด
Premium Quality Seeds
จำนวนเมล็ด 380 เมล็ด
ใบรับรอง Non-GMO, HERB
อัตราการงอก : 80%
ความบริสุทธิ์ : 99.5%
น้ำหนักสุทธิ : 0.1065 กรัม
น้ำหนักรวม : 9.4343 กรัม
อายุเก็บเกี่ยว : 70 วัน
การดูแลรักษา : ปานกลาง
เก็บไว้ในที่แห้ง เย็น ไม่ถูกแดดและมีอากาศถ่ายเท

เมล็ด SWEET MARJORAM สวีท มาร์จอรัม

เมล็ด SWEET MARJORAM สวีท มาร์จอรัม
เมล็ด SWEET MARJORAM สวีท มาร์จอรัม

เมล็ด SWEET MARJORAM สวีท มาร์จอรัม
เมล็ด SWEET MARJORAM สวีท มาร์จอรัม

เมล็ด SWEET MARJORAM สวีท มาร์จอรัม

เมล็ด SWEET MARJORAM สวีท มาร์จอรัม

เมล็ด SWEET MARJORAM สวีท มาร์จอรัม

เมล็ด SWEET MARJORAM สวีท มาร์จอรัม

เมล็ด SWEET MARJORAM สวีท มาร์จอรัม
เมล็ด SWEET MARJORAM สวีท มาร์จอรัม

เมล็ด SWEET MARJORAM สวีท มาร์จอรัม

เมล็ด SWEET MARJORAM สวีท มาร์จอรัม

เมล็ด SWEET MARJORAM สวีท มาร์จอรัม

เมล็ด SWEET MARJORAM สวีท มาร์จอรัม

The post เมล็ด SWEET MARJORAM สวีท มาร์จอรัม appeared first on ร้านอุปกรณ์ การเพาะปลูก.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*