แบตเตอรี่ 24VDCไทม์เมอร์ KG316T-II 24VDC นาฬิกาตั้งเวลารายสัปดาห์ 16 โปรแกรม ไฟ 24VDC Timer Switch แบตเตอรี่ในตัว ทามเมอร์ KG316T ราคา 132 บาท

แบตเตอรี่ 24VDCไทม์เมอร์ KG316T-II 24VDC นาฬิกาตั้งเวลารายสัปดาห์ 16 โปรแกรม ไฟ 24VDC Timer Switch แบตเตอรี่ในตัว ทามเมอร์ KG316T ราคา 132 บาท

แบตเตอรี่ 24VDCไทม์เมอร์ KG316T-II 24VDC นาฬิกาตั้งเวลารายสัปดาห์ 16 โปรแกรม ไฟ 24VDC Timer Switch แบตเตอรี่ในตัว ทามเมอร์ KG316T ราคา 132 บาท

ราคา

132

บาท

24VDCไทม์เมอร์ KG316T-II 24VDC นาฬิกาตั้งเวลารายสัปดาห์ 16 โปรแกรม ไฟ 24VDC Timer Switch แบตเตอรี่ในตัว ทามเมอร์ KG316T

24VDCไทม์เมอร์ KG316T-II 24VDC นาฬิกาตั้งเวลารายสัปดาห์ 16 โปรแกรม ไฟ 24VDC Timer Switch แบตเตอรี่ในตัว ทามเมอร์ KG316T

ราคา

132

บาท

?****เปิดบิลเงินสดได้****?

✨✨ ใหม่ ! ! ! ! ✨✨
KG316T-II 24VDC
✨✨✨✨✨✨✨✨

Weekly Programmable TIMER / Digital Timer
ไทม์เมอร์รายสัปดาห์ 7 วัน 24 ชั่วโมง 16 โปรแกรม
นาฬิกาตั้งเวลา / เครื่องตั้งเวลา / ทามเมอร์

✨✨✨✨✨✨✨✨✨
Timer ตั้งค่าไม่ได้ กดอะไรไม่ได้เลย
ให้กด C/R 4 ครั้ง เพื่อปลดล็อค
✨✨✨✨✨✨✨✨✨

รายละเอียด KG316T-II
Us : 24VDC 50Hz
Ue/le : 15VAC , 24VDC
Program setting : 16 times (days/week)
Ambient temperature : -20 ~ +70 ํC
Blackout memory : 180 days
External battery : rechargeable battery

มีหน้าจอ LCD แสดงการผลการตั้งค่า
การตั้งค่าโปรแกรม 16 ON / 16 OFF

ความละเอียด หน่วยเวลา : หน่วยย่อยที่สุดที่ตั้งได้ คือ 1 นาที
( เช่น ที่นาที ใดๆ จะตั้งให้เปิด หรือ ปิด ทั้งนาที นั้น กะจะเป็นสถานะ นั้น
ถ้าต้องการให้เปลี่ยนแปลง ก็ต้องตั้ง โปรแกรม เปลี่ยนที่นาที ถัดไป )

ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง)
74 มิล x 120 มิล x 42 มิล

น้ำหนักตัวเครื่อง
160 กรัม

การติดตั้ง
เป็นแบบยึดติดกับผนังหรือวัสดุต่างๆ และ แบบเกาะราง

มีแบตเตอรี่สำรองไฟ ไฟดับไม่ต้องตั้งค่าใหม่

?****ซื้อสินค้ามั่นใจได้ของ 100%****?
?****มีของพร้อมส่ง****?

ราคา

132

บาท

จำหนายโดย

AutomationCAD

24VDCไทม์เมอร์ KG316T-II 24VDC นาฬิกาตั้งเวลารายสัปดาห์ 16 โปรแกรม ไฟ 24VDC Timer Switch แบตเตอรี่ในตัว ทามเมอร์ KG316T

24VDCไทม์เมอร์ KG316T-II 24VDC นาฬิกาตั้งเวลารายสัปดาห์ 16 โปรแกรม ไฟ 24VDC Timer Switch แบตเตอรี่ในตัว ทามเมอร์ KG316T

24VDCไทม์เมอร์ KG316T-II 24VDC นาฬิกาตั้งเวลารายสัปดาห์ 16 โปรแกรม ไฟ 24VDC Timer Switch แบตเตอรี่ในตัว ทามเมอร์ KG316T
24VDCไทม์เมอร์ KG316T-II 24VDC นาฬิกาตั้งเวลารายสัปดาห์ 16 โปรแกรม ไฟ 24VDC Timer Switch แบตเตอรี่ในตัว ทามเมอร์ KG316T

24VDCไทม์เมอร์ KG316T-II 24VDC นาฬิกาตั้งเวลารายสัปดาห์ 16 โปรแกรม ไฟ 24VDC Timer Switch แบตเตอรี่ในตัว ทามเมอร์ KG316T
24VDCไทม์เมอร์ KG316T-II 24VDC นาฬิกาตั้งเวลารายสัปดาห์ 16 โปรแกรม ไฟ 24VDC Timer Switch แบตเตอรี่ในตัว ทามเมอร์ KG316T

24VDCไทม์เมอร์ KG316T-II 24VDC นาฬิกาตั้งเวลารายสัปดาห์ 16 โปรแกรม ไฟ 24VDC Timer Switch แบตเตอรี่ในตัว ทามเมอร์ KG316T

24VDCไทม์เมอร์ KG316T-II 24VDC นาฬิกาตั้งเวลารายสัปดาห์ 16 โปรแกรม ไฟ 24VDC Timer Switch แบตเตอรี่ในตัว ทามเมอร์ KG316T

24VDCไทม์เมอร์ KG316T-II 24VDC นาฬิกาตั้งเวลารายสัปดาห์ 16 โปรแกรม ไฟ 24VDC Timer Switch แบตเตอรี่ในตัว ทามเมอร์ KG316T

24VDCไทม์เมอร์ KG316T-II 24VDC นาฬิกาตั้งเวลารายสัปดาห์ 16 โปรแกรม ไฟ 24VDC Timer Switch แบตเตอรี่ในตัว ทามเมอร์ KG316T

24VDCไทม์เมอร์ KG316T-II 24VDC นาฬิกาตั้งเวลารายสัปดาห์ 16 โปรแกรม ไฟ 24VDC Timer Switch แบตเตอรี่ในตัว ทามเมอร์ KG316T
24VDCไทม์เมอร์ KG316T-II 24VDC นาฬิกาตั้งเวลารายสัปดาห์ 16 โปรแกรม ไฟ 24VDC Timer Switch แบตเตอรี่ในตัว ทามเมอร์ KG316T

24VDCไทม์เมอร์ KG316T-II 24VDC นาฬิกาตั้งเวลารายสัปดาห์ 16 โปรแกรม ไฟ 24VDC Timer Switch แบตเตอรี่ในตัว ทามเมอร์ KG316T

24VDCไทม์เมอร์ KG316T-II 24VDC นาฬิกาตั้งเวลารายสัปดาห์ 16 โปรแกรม ไฟ 24VDC Timer Switch แบตเตอรี่ในตัว ทามเมอร์ KG316T

24VDCไทม์เมอร์ KG316T-II 24VDC นาฬิกาตั้งเวลารายสัปดาห์ 16 โปรแกรม ไฟ 24VDC Timer Switch แบตเตอรี่ในตัว ทามเมอร์ KG316T

24VDCไทม์เมอร์ KG316T-II 24VDC นาฬิกาตั้งเวลารายสัปดาห์ 16 โปรแกรม ไฟ 24VDC Timer Switch แบตเตอรี่ในตัว ทามเมอร์ KG316T

The post แบตเตอรี่ 24VDCไทม์เมอร์ KG316T-II 24VDC นาฬิกาตั้งเวลารายสัปดาห์ 16 โปรแกรม ไฟ 24VDC Timer Switch แบตเตอรี่ในตัว ทามเมอร์ KG316T ราคา 132 บาท appeared first on แบตเตอรี่.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*