แบบฝึกเตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3 [ND94]

แบบฝึกเตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3 [ND94]

แบบฝึกเตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3 [ND94]

แบบฝึกเตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3 [ND94]

แบบฝึกเตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3 [ND94]

ประกอบด้วย… แบบฝึกลีลามือ การสังเกตและการเปรียบเทียบ, แบบฝึกการอ่าน ทิศทางการเขียน และคัดตัวอักษรตามรอยเส้นประ, แบบฝึกค้นหาตัวอักษรที่ขาดหายไป, แบบฝึกจับคู่โยงเส้นรูปภาพและคำศัพท์, แบบฝึกลากเส้นต่อจุดเรียงลำดับตัวอักษรและระบายสี, แบบฝึกคัดคำศัพท์ต่างๆ

ผู้เขียน : วิภาวี พัฒนะวาณิช

จำนวนหน้า : 96

สารบัญ

– แบบฝึกทักษะลีลามือ
– แบบฝึกทักษะการสังเกตและการเปรียบเทียบ
– แบบฝึกการค้นหาและระบายสีตัวอักษรจาก A ถึง Z และการอ่านออกเสียง
– แบบฝึกการอ่าน ทิศทางการเขียน และคัดตัวอักษรตามรอยเส้นประ
– แบบฝึกคัดคำศัพท์ต่างๆ ได้แก่ จำนวน one ถึง ten, ผลไม้ ผัก อาหาร เครื่องดื่ม, สิ่งของในห้องครัว ในบ้าน ในห้องเรียน, ฤดูกาลต่างๆ, สีต่างๆ, อาชีพต่างๆ, ยานพาหนะต่างๆ, เครื่องดนตรีต่างๆ, วันต่างๆ ใน 1 สัปดาห์, เดือนต่างๆ ใน 1 ปี ฯลฯ
– แบบทดสอบความรู้ท้ายเล่ม

แบบฝึกเตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3 [ND94]

แบบฝึกเตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3 [ND94]
แบบฝึกเตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3 [ND94]

แบบฝึกเตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3 [ND94]
แบบฝึกเตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3 [ND94]

แบบฝึกเตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3 [ND94]

แบบฝึกเตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3 [ND94]

แบบฝึกเตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3 [ND94]

แบบฝึกเตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3 [ND94]

แบบฝึกเตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3 [ND94]
แบบฝึกเตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3 [ND94]

แบบฝึกเตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3 [ND94]

แบบฝึกเตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3 [ND94]

แบบฝึกเตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3 [ND94]

แบบฝึกเตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3 [ND94]

The post แบบฝึกเตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3 [ND94] appeared first on ศูนย์หนังสือ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*