แบบเรียนสนทนาภาษาจีนมาตรฐาน360 ประโยค 标准汉语会话360句 #HSKK 1-4 #畅销书 ชุดยอดนิยม ของแท้ 100% ทุกเล่ม

แบบเรียนสนทนาภาษาจีนมาตรฐาน360 ประโยค 标准汉语会话360句 #HSKK 1-4 #畅销书 ชุดยอดนิยม ของแท้ 100% ทุกเล่ม

แบบเรียนสนทนาภาษาจีนมาตรฐาน360 ประโยค 标准汉语会话360句 #HSKK 1-4 #畅销书 ชุดยอดนิยม ของแท้ 100% ทุกเล่ม

แบบเรียนสนทนาภาษาจีนมาตรฐาน360 ประโยค 标准汉语会话360句 #HSKK 1-4 #畅销书 ชุดยอดนิยม ของแท้ 100% ทุกเล่ม

แบบเรียนสนทนาภาษาจีนมาตรฐาน360 ประโยค 标准汉语会话360句 #HSKK 1-4 #畅销书 ชุดยอดนิยม ของแท้ 100% ทุกเล่ม

ของแท้ 100% ทุกเล่ม
最新短期汉语口语教材汉语水平口语考试(HSKK)指定教程

มีสินค้าพร้อมจัดส่ง​ จัดส่ง​ภายใน24​ ชม.
ของแท้ 100% ไม่ใช่หนังสือถ่ายเอกสาร
ป้องกันหนังสือเสียหายจากการขนส่งด้วยอุปกรณ์พิเศษ
สแกน QR code เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เสียงที่ปกหลัง

#图书介绍 รายละเอียดสินค้า

最新短期汉语口语教材汉语水平口语考试(HSKK)指定教程

《标准汉语会话360句》是一套简单实用、快速有效的速成汉语口语教材,分1-4册,针对4-16周短期班设计。4册共收入360个日常表达所使用的高频标准句,内容从零起点开始,涵盖30多个话题、60多种功能、90多个语言点、1000多个常用词。每课分标准句、会话、词语扩展、语言点、替换表达、课堂活动、语音、文化等几个部分,旨在短时间内有效提高学习者的口语交际能力。
สนทนาภาษาจีนมาตรฐาน 360 ประโยค หนังสือเรียนภาษาจีนหลักสูตรเร่งรัด เน้นการสื่อสาร โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง

คำแนะนำของบรรณาธิการ
1. ภาษาเป็นจริงและเป็นธรรมชาติ แบบเรียนได้คัดเลือกภาษาพูดในภาษาจีนที่เป็นมาตรฐานและใช้บ่อยในบริบททางธรรมชาติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้จริง
2. เนื้อหาสั้นและเน้นในทางปฏิบัติ เนื้อหาของบทสนทนามาจากสถานการณ์การสื่อสารจริงที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจำวัน มุ่งเน้นไปที่ฟังก์ชั่นการแสดงออกที่สำคัญของหัวข้อปัจจุบันและลดความกดดันในการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. ส่วนขยายคำศัพท์ ใช้รูปแบบวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับภาพประกอบ ให้ผู้เรียนสามารถขยายคำศัพท์ได้ และตอบสนองความต้องการการสื่อสาร
4. ใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติแบบใหม่และน่าสนใจ ทั้งบทเรียนและแบบฝึกหัดมีชีวิตชีวาและอุดมไปด้วยเนื้อหา เพิ่มความชัดเจนและประสิทธิภาพในการเรียนรู้
5. ใช้เทคโนโลยีสื่อผสม ข้อความการสนทนาถูกนำเสนอในวิดีโอที่มีความละเอียดสูง (สแกนรหัส QR ปกหลัง)

360 Standard Sentences in Chinese Conversations is a series of simple, practical and effective short-term spoken Chinese textbooks. It is composed of four volumes and is suitable for short-term oral teaching of 4 to 16 weeks. The four books include 360 standard sentences of high frequency in daily expressions, and covers 3O topics, 60 functions, 9O grammatical points and 1000 commonly used words starting from ground zero. Each lesson is made up of standard sentences, conversations,
vocabulary development, grammar, alternative expressions, class activities, phonetics, and culture, aimed at effectively improving students’ oral communication skills in a short time.

แบบเรียนสนทนาภาษาจีนมาตรฐาน360 ประโยค 标准汉语会话360句 #HSKK 1-4 #畅销书 ชุดยอดนิยม ของแท้ 100% ทุกเล่ม

แบบเรียนสนทนาภาษาจีนมาตรฐาน360 ประโยค 标准汉语会话360句 #HSKK 1-4 #畅销书 ชุดยอดนิยม ของแท้ 100% ทุกเล่ม
แบบเรียนสนทนาภาษาจีนมาตรฐาน360 ประโยค 标准汉语会话360句 #HSKK 1-4 #畅销书 ชุดยอดนิยม ของแท้ 100% ทุกเล่ม

แบบเรียนสนทนาภาษาจีนมาตรฐาน360 ประโยค 标准汉语会话360句 #HSKK 1-4 #畅销书 ชุดยอดนิยม ของแท้ 100% ทุกเล่ม
แบบเรียนสนทนาภาษาจีนมาตรฐาน360 ประโยค 标准汉语会话360句 #HSKK 1-4 #畅销书 ชุดยอดนิยม ของแท้ 100% ทุกเล่ม

แบบเรียนสนทนาภาษาจีนมาตรฐาน360 ประโยค 标准汉语会话360句 #HSKK 1-4 #畅销书 ชุดยอดนิยม ของแท้ 100% ทุกเล่ม

แบบเรียนสนทนาภาษาจีนมาตรฐาน360 ประโยค 标准汉语会话360句 #HSKK 1-4 #畅销书 ชุดยอดนิยม ของแท้ 100% ทุกเล่ม

แบบเรียนสนทนาภาษาจีนมาตรฐาน360 ประโยค 标准汉语会话360句 #HSKK 1-4 #畅销书 ชุดยอดนิยม ของแท้ 100% ทุกเล่ม

แบบเรียนสนทนาภาษาจีนมาตรฐาน360 ประโยค 标准汉语会话360句 #HSKK 1-4 #畅销书 ชุดยอดนิยม ของแท้ 100% ทุกเล่ม

แบบเรียนสนทนาภาษาจีนมาตรฐาน360 ประโยค 标准汉语会话360句 #HSKK 1-4 #畅销书 ชุดยอดนิยม ของแท้ 100% ทุกเล่ม
แบบเรียนสนทนาภาษาจีนมาตรฐาน360 ประโยค 标准汉语会话360句 #HSKK 1-4 #畅销书 ชุดยอดนิยม ของแท้ 100% ทุกเล่ม

แบบเรียนสนทนาภาษาจีนมาตรฐาน360 ประโยค 标准汉语会话360句 #HSKK 1-4 #畅销书 ชุดยอดนิยม ของแท้ 100% ทุกเล่ม

แบบเรียนสนทนาภาษาจีนมาตรฐาน360 ประโยค 标准汉语会话360句 #HSKK 1-4 #畅销书 ชุดยอดนิยม ของแท้ 100% ทุกเล่ม

แบบเรียนสนทนาภาษาจีนมาตรฐาน360 ประโยค 标准汉语会话360句 #HSKK 1-4 #畅销书 ชุดยอดนิยม ของแท้ 100% ทุกเล่ม

แบบเรียนสนทนาภาษาจีนมาตรฐาน360 ประโยค 标准汉语会话360句 #HSKK 1-4 #畅销书 ชุดยอดนิยม ของแท้ 100% ทุกเล่ม

The post แบบเรียนสนทนาภาษาจีนมาตรฐาน360 ประโยค 标准汉语会话360句 #HSKK 1-4 #畅销书 ชุดยอดนิยม ของแท้ 100% ทุกเล่ม appeared first on ศูนย์หนังสือ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*