โซล่าเซลล์ ราคา ไฟปักสนาม พลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ ไฟโซล่าเซลล์ ไฟสวน ไฟ LED ไฟทาง (แสงไฟสีวอม)

โซล่าเซลล์ ราคา ไฟปักสนาม พลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ ไฟโซล่าเซลล์ ไฟสวน ไฟ LED ไฟทาง (แสงไฟสีวอม)

โซล่าเซลล์ ราคา 46 บาท ไฟปักสนาม พลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ ไฟโซล่าเซลล์ ไฟสวน ไฟ LED ไฟทาง (แสงไฟสีวอม)

โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์

ขนาด 43cm
ไฟปักสนาม ไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์ (แสงไฟสีวอม)
กลางวันไฟดับ เพื่อรับพลังงานแสงอาทิตย์
กลางคืนไฟติด

สินค้า : ไฟปักสนามพลังงานแสงอาทิตย์
แผงโซล่าเซลล์ : 2V40mAh
ประเภทหลอดไฟ : หลอดไฟ LED
แบตเตอรี่ : 1.2V / 600mAh

โซล่าเซลล์

รูป โซล่าเซลล์
โซล่าเซลล์
โซล่าเซลล์

รูป โซล่าเซลล์
โซล่าเซลล์
โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์
โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์

The post โซล่าเซลล์ ราคา ไฟปักสนาม พลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ ไฟโซล่าเซลล์ ไฟสวน ไฟ LED ไฟทาง (แสงไฟสีวอม) appeared first on โซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ ราคา.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*