300 เมล็ด ถุงมือจิ้งจอก (Foxglove)

300 เมล็ด ถุงมือจิ้งจอก (Foxglove)

300 เมล็ด ถุงมือจิ้งจอก (Foxglove)

300 เมล็ด ถุงมือจิ้งจอก (Foxglove)

300 เมล็ด ถุงมือจิ้งจอก (Foxglove)

ระยะเวลาในการงอก

14 – 21 วัน

การเพาะ

ควรเพาะกล้าก่อนจะย้ายลงกระถาง

เมล็ดมีขนาดเล็ก ค่อยๆโรยเมล็ดลงบนภาชนะเพาะ

ระวังอย่าให้ดินมากลบเมล็ด

รดน้ำโดยวิธีพ่นละอองน้ำเบาๆ

เมื่อต้นกล้ามีใบจริง 2 – 4 ใบ สามารถขยับให้ได้รับแสงมากขึ้นได้

ย้ายกล้าเมื่อต้นเมื่ออายุประมาณ 15 – 20 หลังจากงอกจากเมล็ด

แสง

รำไร – ปานกลาง (หลีกเลี่ยงแสงแดดจัดในเขตร้อน)

ดิน

ิดินร่วนค่อนข้างสมบูรณ์ ระบายน้ำได้ดี

ความสูง

42 – 48 นิ้ว

ระยะห่างระหว่างต้นที่แนะนำ (ประมาณ)

12 นิ้ว

300 เมล็ด ถุงมือจิ้งจอก (Foxglove)

300 เมล็ด ถุงมือจิ้งจอก (Foxglove)
300 เมล็ด ถุงมือจิ้งจอก (Foxglove)

300 เมล็ด ถุงมือจิ้งจอก (Foxglove)
300 เมล็ด ถุงมือจิ้งจอก (Foxglove)

300 เมล็ด ถุงมือจิ้งจอก (Foxglove)

300 เมล็ด ถุงมือจิ้งจอก (Foxglove)

300 เมล็ด ถุงมือจิ้งจอก (Foxglove)

300 เมล็ด ถุงมือจิ้งจอก (Foxglove)

300 เมล็ด ถุงมือจิ้งจอก (Foxglove)
300 เมล็ด ถุงมือจิ้งจอก (Foxglove)

300 เมล็ด ถุงมือจิ้งจอก (Foxglove)

300 เมล็ด ถุงมือจิ้งจอก (Foxglove)

300 เมล็ด ถุงมือจิ้งจอก (Foxglove)

300 เมล็ด ถุงมือจิ้งจอก (Foxglove)

The post 300 เมล็ด ถุงมือจิ้งจอก (Foxglove) appeared first on ร้านอุปกรณ์ การเพาะปลูก.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*