หนังสือ

นายอินทร์ หนังสือ ตะลุยโจทย์ Reading 500 ข้อ

นายอินทร์ หนังสือ ตะลุยโจทย์ Reading 500 ข้อ นายอินทร์ หนังสือ ตะลุยโจทย์ Reading 500 ข้อ การทำข้อสอบ Reading วิชาภาษาอังกฤษ จะไม่ใช่เรื่องน่าหนักใจอีกต่อไป มาร่วมเรียนรู้สุดยอดเทคนิคครบทุกประเด็น ตะลุยแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ โดยมีเฉลยอธิบายแนวทางในการตอบอย่างละเอียด พร้อมศัพท์สำคัญกว่า 500 คำ จากบทความ รู้ใจ GAT O-NET CU-TEP CU-AAT TU-GET SMART-1 สอบตรงและวิชาสามัญ เพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้ในการสอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำที่สุด หมวดสินค้า […]