No Picture
หนังสือ

บทสรุปเกม Onimusha 2 Samarai’s Destiny [PS2] [มือ1/2] [คู่มือเกม/เฉลยเกม/หนังสือเกม]

บทสรุปเกม Onimusha 2 Samarai’s Destiny [PS2] [มือ1/2] [คู่มือเกม/เฉลยเกม/หนังสือเกม] บทสรุปเกม Onimusha 2 Samarai’s Destiny [PS2] [มือ1/2] [คู่มือเกม/เฉลยเกม/หนังสือเกม] สารบัน บทนำเรื่อง คําสั่งต่างๆ คำสั่งก่อนเข้าเกม คำสั่งภายในเกม คําสั่งในร้านค้า พื้นฐานก่อนเริ่มเกม หน้าที่ของปุ่มบนคอนโทรลเลอร์ อธิบายหน้าจอขณะเล่นเกม ระบบการควบคุมตัวละคร ระบบต่างๆ ภายในเกม พื้นฐานการโจมตี พื้นฐานการตีด้วยท่าไม้ตาย การโจมตีแบบต่อเนื่อง การโจมตีแบบคริติคัลฮิต การโจมตีแบบทำคอมโบพิเศษ การโจมตีขณะเป็นร่างโอนิมูฉะ พื้นฐานการโจมตีของตัวละคร […]