อุปกรณ์ทำสวน

มะเขือเทศฟักทอง ถูกที่สุด10บ. เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศฟักทอง 10 เมล็ด งอกง่าย โตไว ผลใหญ่☘️

มะเขือเทศฟักทอง ถูกที่สุด10บ. เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศฟักทอง 10 เมล็ด งอกง่าย โตไว ผลใหญ่☘️ มะเขือเทศฟักทอง ถูกที่สุด10บ. เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศฟักทอง 10 เมล็ด งอกง่าย โตไว ผลใหญ่ เมล็ดมะเขือเทศฟักทอง ถูกที่สุด 9 บ. 10 เมล็ด งอกง่าย โตไว ผลใหญ่ วิธีเพาะเมล็ดมะเขือเทศ อายุเก็บเกี่ยวเมื่อต้นมีอายุประมาณ 70-90 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ อายุตั้งแต่เริ่มปลูกถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งหมดประมาณ 4-5 เดือน 1.หว่านเมล็ดลงในกระบะเพาะ ประมาณ […]