อุปกรณ์ทำสวน

ถั่วแขกสำหรับเพาะงอก 1 กิโลกรัม เกรดพรีเมี่ยม

ถั่วแขกสำหรับเพาะงอก 1 กิโลกรัม เกรดพรีเมี่ยม ถั่วแขกสำหรับเพาะงอก 1 กิโลกรัม เกรดพรีเมี่ยม ถั่วแขกหรือถั่วเขียวผิวดำ คัดเกรดเพาะงอกโดยเฉพาะ **มีถั่วรองรับโรงเพาะถั่ว*** น้ำหนัก 1 กก.รวมแพ็คเกจ จำหน่ายจากแหล่งผลิตในพื้นที่โดยตรง คัดแยกเมล็ดแตกและเมล็ดเล็ก(เมล็ดปลาย)ออกแล้ว เพื่อลดปัญหาถั่วงอกไม่เท่ากัน ***มากกว่า 1กก. แพ็ครวมนะคะ*** ***ไม่ใช้กันกระแทก**** ***เราปลูกถั่วแขกมาเป็นระยะกว่า 20ปี จึงเข้าใจถึงปัญหาในการผลิต การเก็บเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด*** รับประกันอายุการเก็บ ไม่เกิน 8เดือน และไม่ใหม่จนเกินไป หลังเก็บเกี่ยวจะเก็บพักไว้ให้แป้งในเมล็ดคืนตัวดีแล้ว จึงจะนำออกจำหน่าย **** แต่ล่ะครั้งในการออกจำหน่ายแก่ลูกค้า เราสามารถบอกได้ว่าถั่วมีอายุเก็บมากี่เดือนหลังเก็บเกี่ยวแล้ว เพื่อลดปัญหาการต้องไปสุ่มทดลองกับการต้องใช้เทคนิคต่างๆในการเพาะงอก […]