No Picture
หนังสือ

เฮ้อ…หายตัวไปเลยได้มั้ย My Introvert Story แค่คนเก็บตัว แมว 9 ชีวิตสอนฉันว่า เหมียว ภาระที่อมไว้ อย่าเก็บอารมณ์ไว้

เฮ้อ…หายตัวไปเลยได้มั้ย My Introvert Story แค่คนเก็บตัว แมว 9 ชีวิตสอนฉันว่า เหมียว ภาระที่อมไว้ อย่าเก็บอารมณ์ไว้ เฮ้อ…หายตัวไปเลยได้มั้ย My Introvert Story แค่คนเก็บตัว แมว 9 ชีวิตสอนฉันว่า เหมียว ภาระที่อมไว้ อย่าเก็บอารมณ์ไว้ H. Bloom: My Introvert Story แค่คนเก็บตัว “อย่าปฏิบัติกับคน Introvert ราวกับเป็นคนอ่อนแอในสังคมเลย” มาขยายขอบเขตความเข้าใจแก่ชาวเอกซ์โทรเวิร์ต สร้างพลังแห่งความเห็นอกเห็นใจให้แก่เพื่อน ๆ ชาวอินโทรเวิร์ต […]