อุปกรณ์ทำสวน

แตงไทยอ่อน สายเงิน เมล็ดพันธุ์ แตงไทยอ่อน แตงไท ลูกผสม ตรา งอบทอง บรรจุ 50 กรัม

แตงไทยอ่อน สายเงิน เมล็ดพันธุ์ แตงไทยอ่อน แตงไท ลูกผสม ตรา งอบทอง บรรจุ 50 กรัม แตงไทยอ่อน สายเงิน เมล็ดพันธุ์ แตงไทยอ่อน แตงไท ลูกผสม ตรา งอบทอง บรรจุ 50 กรัม แตงไทยอ่อน สายเงิน : 50 กรัม ลักษณะประจำพันธุ์   – ผลอ่อนยาว 12 – 16 ซม. […]