หนังสือ

(แถมปก) เทคนิควิเคราะห์หุ้น FIBONACCI TRADING (พิมพ์ครั้งที่ 2 ภาคปฏิบัติ) หนังสือใหม่ s

(แถมปก) เทคนิควิเคราะห์หุ้น FIBONACCI TRADING (พิมพ์ครั้งที่ 2 ภาคปฏิบัติ) หนังสือใหม่ s (แถมปก) เทคนิควิเคราะห์หุ้น FIBONACCI TRADING (พิมพ์ครั้งที่ 2 ภาคปฏิบัติ) หนังสือใหม่ s เทคนิควิเคราะห์หุ้น FIBONACCI TRADING (พิมพ์ครั้งที่ 2) ในการเล่นเก็งกำไรนั้น trader มักจะใช้แนวรับ-แนวต้าน ที่สร้างจากจุดต่ำสุดหรือสูงสุดของเพียงอย่างเดียว แต่ส่วนมากเราจะพบว่า ราคามักจะทะลุเส้นเหล่านั้น อาจจะไม่ห่างจากเส้นที่เราสร้างไม่มาก คำถามคือ มีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะสร้างแนวรับ-แนวต้านที่มี ความยืดหยุ่นพอที่จะทำให้เรามองเห็นตำแหน่งที่ราคาอาจจะพักตัวหรือวกกลับได้เป็นอย่างดี หนังสือเล่มนี้ จะนำเสนอการใช้เทคนิคการวิเคราะห์หุ้น […]