หนังสือ

แบบฝึกหลักภาษาไทยป.3 เล่ม 1+เฉลย สำนักพิมพ์โฟกัส

แบบฝึกหลักภาษาไทยป.3 เล่ม 1+เฉลย สำนักพิมพ์โฟกัส แบบฝึกหลักภาษาไทยป.3 เล่ม 1+เฉลย สำนักพิมพ์โฟกัส 1.หนังสือแบบฝึกหลักภาษาไทยป.3 มี 3 ส่วน คือ สรุปเนื้อหา แบบฝึกหัด และเฉลย 2.ครอบคลุมเนื้อหาในระดับประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 (เนื้อหาเทอม1) 3.จำนวนแบบฝึกหัดทั้งหมด 20 ชุด ชุดละ 4 แผ่น 4.เหมาะกับนักเรียนและผู้ปกครองใช้สำหรับการฝึกทักษะเพิ่มเติม และการฝึกสำหรับทุกสนามสอบการแข่งขัน 5.เหมาะกับครูสำหรับใช้ประกอบการเรียนและการสอนในชั้นเรียน 6.ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   7.การจัดส่ง “กรุณาชำระเงินในระบบก่อนการจัดส่ง การจัดส่งใช้เวลา […]