หนังสือ

แบบฝึกเตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3 [ND94]

แบบฝึกเตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3 [ND94] แบบฝึกเตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3 [ND94] ประกอบด้วย… แบบฝึกลีลามือ การสังเกตและการเปรียบเทียบ, แบบฝึกการอ่าน ทิศทางการเขียน และคัดตัวอักษรตามรอยเส้นประ, แบบฝึกค้นหาตัวอักษรที่ขาดหายไป, แบบฝึกจับคู่โยงเส้นรูปภาพและคำศัพท์, แบบฝึกลากเส้นต่อจุดเรียงลำดับตัวอักษรและระบายสี, แบบฝึกคัดคำศัพท์ต่างๆ ผู้เขียน : วิภาวี พัฒนะวาณิช จำนวนหน้า : 96 สารบัญ – แบบฝึกทักษะลีลามือ – แบบฝึกทักษะการสังเกตและการเปรียบเทียบ – แบบฝึกการค้นหาและระบายสีตัวอักษรจาก A […]