อุปกรณ์ทำสวน

กะเพราขาว กะเพราใบใหญ่ กะเพรายักษ์ กะเพรา 25 กรัม 50 กรัม สิ้นอายุทำพันธุ์ 08 / 68

กะเพราขาว กะเพราใบใหญ่ กะเพรายักษ์ กะเพรา 25 กรัม 50 กรัม สิ้นอายุทำพันธุ์ 08 / 68 กะเพราขาว กะเพราใบใหญ่ กะเพรายักษ์ กะเพรา 25 กรัม 50 กรัม สิ้นอายุทำพันธุ์ 08 / 68 กะเพราขาว บรรจุ 25 กรัม (ประมาณ 20,000 เมล็ด) สิ้นอายุทำพันธุ์ 08 / 68 […]

อุปกรณ์ทำสวน

ข้าวโพดเทียนเหลือง เทียนน้ำผึ้ง สายน้ำผึ้ง ประมาณ 5,000 เมล็ด ของใหม่ชัวร์ !!! สิ้นอายุ 06 / 68

ข้าวโพดเทียนเหลือง เทียนน้ำผึ้ง สายน้ำผึ้ง ประมาณ 5,000 เมล็ด ของใหม่ชัวร์ !!! สิ้นอายุ 06 / 68 ข้าวโพดเทียนเหลือง เทียนน้ำผึ้ง สายน้ำผึ้ง ประมาณ 5,000 เมล็ด ของใหม่ชัวร์ !!! สิ้นอายุ 06 / 68 เมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียวเทียนเหลือง เทียนน้ำผึ้ง 1000 กรัม (ประมาณ 5,000 เมล็ด) สิ้นอายุทำพันธ์ 06 / 68 […]

อุปกรณ์ทำสวน

ถั่วพลูพวงชวา / ถั่ว ของใหม่ชัวร์ !!! สิ้นอายุทำพันธุ์ 10 / 68

ถั่วพลูพวงชวา / ถั่ว ของใหม่ชัวร์ !!! สิ้นอายุทำพันธุ์ 10 / 68 ถั่วพลูพวงชวา / ถั่ว ของใหม่ชัวร์ !!! สิ้นอายุทำพันธุ์ 10 / 68 บรรจุ 100 กรัม (ประมาณ 500 เมล็ด)… ของใหม่ชัวร์ !!! สิ้นอายุทำพันธุ์ 10 / 68 ความบริสุทธิ์เมล็ด 98 % อัตราการงอก 90 […]