โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ ราคา สาย PV1-F ยาว 1เมตร50ซม มีหัว MC4 1ด้าน หัวผู้-สายแดง หัวเมีย-สายดำ ใช้ต่อหลังแผงโซล่าเซลล์ ออกใบกำกับภาษีได้

โซล่าเซลล์ ราคา สาย PV1-F ยาว 1เมตร50ซม มีหัว MC4 1ด้าน หัวผู้-สายแดง หัวเมีย-สายดำ ใช้ต่อหลังแผงโซล่าเซลล์ ออกใบกำกับภาษีได้ โซล่าเซลล์ ราคา 143 บาท สาย PV1-F ยาว 1เมตร50ซม มีหัว MC4 1ด้าน หัวผู้-สายแดง หัวเมีย-สายดำ ใช้ต่อหลังแผงโซล่าเซลล์ ออกใบกำกับภาษีได้ สาย PV1-F ยาว 1เมตร50ซม (1.50) มีหัว MC4 […]