No Picture
หนังสือ

[โปรลดพิเศษ] คิดส์เก่ง Worksheets เตรียมเข้า ป.1

[โปรลดพิเศษ] คิดส์เก่ง Worksheets เตรียมเข้า ป.1 [โปรลดพิเศษ] คิดส์เก่ง Worksheets เตรียมเข้า ป.1 หนังสือสำหรับผู้ปกครองและเด็กใช้เตรียมความพร้อมเข้า ป.1 ซึ่งเน้นแบบฝึกหัดที่ช่วยพัฒนาทักษะการคำนวณแก่เด็กๆ โดยมีแบบฝึกหัด 5 ชุด รวมแล้วกว่า 200 ข้อ และมีเฉลยพร้อมเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ในการทำแบบฝึกหัด นอกจากนี้ ยังมีโจทย์แบบ Audio ที่เป็นเสียงของป้าหนอนให้เด็กๆ ฟังด้วย เนื้อหาในเล่มครอบคลุมทักษะต่างๆ ในด้านการคำนวณ ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆ เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้า ป.1 ไม่ว่าจะเป็นการบวก การลบ การหาผลต่าง […]