ของใช้ทั่วไป

โฟโต้เซลล์ สวิทซ์แสงแดดกระบอก สวิทซ์แสงแดด60A โฟโต้สวิตช์แบบทรงกระบอก home

โฟโต้เซลล์ สวิทซ์แสงแดดกระบอก สวิทซ์แสงแดด60A โฟโต้สวิตช์แบบทรงกระบอก home โฟโต้เซลล์ สวิทซ์แสงแดดกระบอก สวิทซ์แสงแดด60A โฟโต้สวิตช์แบบทรงกระบอก home โฟโต้เซนเซอร์ ข้อกำหนด : SPECIFICATION สวิทซ์แสงแดด PHOTO CONTROL ใช้ควบคุมไฟถนน ใช้ควบคุมไฟส่องสว่าง ใช้ควบคุมไฟส่องป้ายโฆษณา ใช้ควบคุมไฟพื้นที่ที่ต้องการรักษาความปลอดภัย ใช้ควบคุมไฟส่องป้ายสัญญาณต่างๆ ใช้ควบคุมไฟรอบรั้ว รอบกำแพง ใช้ได้ในสภาพอุณหภูมิ 40C -65C RATING 60A. The post โฟโต้เซลล์ สวิทซ์แสงแดดกระบอก สวิทซ์แสงแดด60A โฟโต้สวิตช์แบบทรงกระบอก […]