Uncategorized

KENDO กระปุกเอ็นตัดหญ้า หัวเอ็นตัดหญ้า(เกลียวหยาบ) แถมเอ็น

KENDO กระปุกเอ็นตัดหญ้า หัวเอ็นตัดหญ้า(เกลียวหยาบ) แถมเอ็น KENDO กระปุกเอ็นตัดหญ้า หัวเอ็นตัดหญ้า(เกลียวหยาบ) แถมเอ็น KENDO กระปุกเอ็นตัดหญ้า หัวเอ็นตัดหญ้า(เกลียวหยาบ) แถมเอ็น ผลิตจากพลาสติก Nylon6 ทนความร้อนไม่ละลายง่ายๆ ตัวตลับเก็บเอ็นได้ 3 เมตร สกรูกลม ไม่เหลี่ยม แถมเอ็นตัดหญ้ายาว 5 เมตร มี 2 สีให้เลือก(ไม่มีผลต่อการใช้งาน) #สินค้าเกษตร #ไทไทยการเกษตร #สินค้าเกษตรเพื่อเกษตรกรไทย #สินค้าเกษตรจากผู้ผลิตไทย The post KENDO กระปุกเอ็นตัดหญ้า หัวเอ็นตัดหญ้า(เกลียวหยาบ) […]