อุปกรณ์ทำสวน

ถั่วแขกเพาะงอก ไทย/พม่า บรรจุ 10 กิโล

ถั่วแขกเพาะงอก ไทย/พม่า บรรจุ 10 กิโล ถั่วแขกเพาะงอก ไทย/พม่า บรรจุ 10 กิโล ถั่วแขกเพาะงอก ราคายกกระสอบ 10กก. 1.**ถั่วไทย อัตรางอกดี ถั่วใหม่ .(03/03/67) มีเมล็ดแตกและสิ่งเจือปนบ้าง แต่ไม่เกิน 3% ปลูกและคัดแยกในประเทศ ผ่านกระบวนการทำความสะอาด คัดขนาดเมล็ด ไม่เล็กกว่า 3มม. และคัดแยกเมล็ดเบาที่ไม่สมบูรณ์ออกแล้ว 2.**ถั่วพม่า อัตราการงอกดี คัดแยกเมล็ดด้วยระบบ sorting system **เนื่องจากเป็นการแบ่งขาย กระสอบที่บรรจุมาให้ลูกค้าเป็นกระสอบข้าวสาร ใหม่ การ์เวีย […]