ของใช้ทั่วไป

0.01UF 630V 103PF 103K 10nFไมล่าคาปาซิเตอร์ (แพ็ค10ตัว) Cไมล่า 10นาโนฟารัต ขาห่าง10มิล Cไมล่าญี่ปุ่นสีน

0.01UF 630V 103PF 103K 10nFไมล่าคาปาซิเตอร์ (แพ็ค10ตัว) Cไมล่า 10นาโนฟารัต ขาห่าง10มิล Cไมล่าญี่ปุ่นสีน 0.01UF 630V 103PF 103K 10nFไมล่าคาปาซิเตอร์ (แพ็ค10ตัว) Cไมล่า 10นาโนฟารัต ขาห่าง10มิล Cไมล่าญี่ปุ่นสีน 0.01UF 630V 103PF 103K 10nFไมล่าคาปาซิเตอร์ (แพ็ค10ตัว) Cไมล่า 10นาโนฟารัต ขาห่าง10มิล Cไมล่าญี่ปุ่นสีน้ำตาลCapacitor The post 0.01UF 630V 103PF […]