No Picture
อุปกรณ์ทำสวน

เมล็ดใบแมงลัก1,000เมล็ด เมล็ดผักสวนครัวเมล็ดพันธุ์ดี เมล็ดผัก ปลูกง่าย ปลูกในกระถางได้ เมล็ดสดใหม่ งอกดี พร้อมส่ง

เมล็ดใบแมงลัก1,000เมล็ด เมล็ดผักสวนครัวเมล็ดพันธุ์ดี เมล็ดผัก ปลูกง่าย ปลูกในกระถางได้ เมล็ดสดใหม่ งอกดี พร้อมส่ง เมล็ดใบแมงลัก1,000เมล็ด เมล็ดผักสวนครัวเมล็ดพันธุ์ดี เมล็ดผัก ปลูกง่าย ปลูกในกระถางได้ เมล็ดสดใหม่ งอกดี พร้อมส่ง #เมล็ดใบแมงลัก 1,000เมล็ด 15บ.เมล็ดผักสวนครัวเมล็ดพันธุ์ดีปลูกง่ายงอกไวปลูกในกระถางได้ #เมล็ดผัก #เมล็ดพันธุ์ การเพาะเมล็ด นำเมล็ดไปแช่น้ำ1คืนหรือ8ชม. เพาะในถาดหลุม, ถุงดำ, หรือกระถางก็ได้ ควรใช้ดินที่ดี ดินที่ร่วนซุยแต่อุ้มน้ำได้ดี ดินผสมแกลบดำ, ขุยมะพร้าวละเอียด, หรือซื้อดินถุงตามร้านก็ได้ เมล็ดเล็กๆฝังเมล็ดตื้นๆเพียงครึ่งซม. (0.5ซม.)อย่าฝังลึก โรยในกระถางห่างๆแล้วเอาไม้เขี่ยๆเมล็ดให้จมลงไปก็ได้ ถ้าเมล็ดผักที่ใหญ่ […]