ของใช้ทั่วไป

(10 ตัว) ซีเนอร์ ไดโอด 0.5 วัตต์ 3.0V-39V Zener Diode 1/2W 0.5W DO-35

(10 ตัว) ซีเนอร์ ไดโอด 0.5 วัตต์ 3.0V-39V Zener Diode 1/2W 0.5W DO-35 (10 ตัว) ซีเนอร์ ไดโอด 0.5 วัตต์ 3.0V-39V Zener Diode 1/2W 0.5W DO-35 ซีเนอร์ ไดโอด 0.5 วัตต์ 3.0V-39V จำนวน : 10 ตัว package : […]