อุปกรณ์ทำสวน

200+ เมล็ด แคแสด African tulip tree แคแดง ยามแดง

200+ เมล็ด แคแสด African tulip tree แคแดง ยามแดง 200+ เมล็ด แคแสด African tulip tree แคแดง ยามแดง แคแสด เป็นพืชพื้นเมืองของแอฟริกาตอนใต้ และในภายหลังได้แพร่กระจายไปยังประเทศอื่น ๆ ของโลกที่มีอากาศค่อนข้างร้อน สรรพคุณของแคแสด เปลือกใช้ต้มกินเป็นยาบำรุงธาตุในร่างกาย (เปลือก) ช่วยแก้บิด (เปลือก) เปลือกใช้พอกรักษาแผลเรื้อรัง (เปลือก, ดอก) ใบและดอกใช้พอกแผล (ใบ, ดอก) เปลือก ใบ ดอก […]