No Picture
อุปกรณ์ทำสวน

450+ เมล็ด เมล็ดผักกาดหัว(หัวไชเท้า) (ปลูกง่าย โตไว พันธุ์นี้หัวใหญ่ยาว รสชาติหวาน นิยมใช้หัวหรือรากประกอบอาหาร)

450+ เมล็ด เมล็ดผักกาดหัว(หัวไชเท้า) (ปลูกง่าย โตไว พันธุ์นี้หัวใหญ่ยาว รสชาติหวาน นิยมใช้หัวหรือรากประกอบอาหาร) 450+ เมล็ด เมล็ดผักกาดหัว(หัวไชเท้า) (ปลูกง่าย โตไว พันธุ์นี้หัวใหญ่ยาว รสชาติหวาน นิยมใช้หัวหรือรากประกอบอาหาร) เมล็ดผักกาดหัว(หัวไชเท้า) ซองละ 450+ เมล็ด รายละเอียด พันธุ์นี้หัวใหญ่ยาว ปลูกง่ายโตไว รสชาติและกลิ่น หวาน สายพันธุ์ แท้ (สามารถใช้เมล็ดรุ่นต่อไป ปลูกต่อได้ ) อายุเก็บเกี่ยว 50 วัน แสงแดด:  แดดจัด  ความยากง่ายในการปลูก […]