No Picture
อุปกรณ์ทำสวน

5 ฟรี 1 คละได้ เมล็ดพันธุ์ แตงกวาลูกผสม สยาม ตราศรแดง เมล็ดผัก เมล็ดพันธุ์พืช เมล็ดพืช เมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดผัก

5 ฟรี 1 คละได้ เมล็ดพันธุ์ แตงกวาลูกผสม สยาม ตราศรแดง เมล็ดผัก เมล็ดพันธุ์พืช เมล็ดพืช เมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดผัก 5 ฟรี 1 คละได้ เมล็ดพันธุ์ แตงกวาลูกผสม สยาม ตราศรแดง เมล็ดผัก เมล็ดพันธุ์พืช เมล็ดพืช เมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดผัก คำแนะนำเพื่อรักษาความงอกของเมล็ดพันธ์เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุควรเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 18°C และความชื้น 50% เมล็ดพันธุ์ในภาชนะถูกบรรจุภายใต้เงื่อนไขที่รักษาความงอกตามมาตรฐานที่ระบุ ถ้าภาชนะถูกเปิดหรือมีรอยรั่วแล้วอายุเก็บจะลดลงตามสภาพแวดล้อม #เมล็ดผัก #เมล็ดพันธุ์ผัก #เมล็ดพันธุ์พืช […]