Uncategorized

ไอโรเน่ ( คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์+คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ ) ตราเอราวัณเคมีเกษตร

ไอโรเน่ ( คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์+คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ ) ตราเอราวัณเคมีเกษตร ไอโรเน่ ( คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์+คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ ) ตราเอราวัณเคมีเกษตร ไอโรเน่ ตราเอราวัณเคมีเกษตร ชื่อสามัญ:คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์+คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ 24.6%+22.9% WG เลขที่ทะเบียน:1263-2561 คุณสมบัติ:สารป้องกันกำจัดโรคพืชอนินทรีย์ชนิดสัมผัสที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบสองชนิดผสมกัน จึงได้อนุภาคของทองแดงที่มีขนาดเหมาะสมหลายขนาด ทำให้สามารถกระจายตัวอยู่บนพื้นผิวใบได้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง ทนทานต่อการชะล้างของน้ำฝน และมีการออกฤทธิ์เพื่อควบคุมศัตรูพืช ทั้งเชื้อราและแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กลไกการทำงาน:สารคอปเปอร์ ออกซีคลอไรด์ จะมีการแตกตัวเป็นประจุอย่างช้าๆ เมื่อมีการละลายในน้ำ ส่วนคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ แตกตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีความชื้น สารผสมคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์+คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ จึงมีระยะเวลาในการออกฤทธิ์ได้นานและต่อเนื่อง ด้วยกลการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลแบคทีเรีย และ ยับยั้งเอนไซม์ที่สำคัญสำหรับการดำรงชีพของเชื้อราหลายชนิด สามารถป้องกันกำจัดโรคพืชได้หลายชนิด เช่น […]