อุปกรณ์ทำสวน

AGA SHOP เมล็ด พิทูเนีย สีมอร์น (Petunia Morn) ดอกใหญ่ กลาง 100 เมล็ด

AGA SHOP เมล็ด พิทูเนีย สีมอร์น (Petunia Morn) ดอกใหญ่ กลาง 100 เมล็ด AGA SHOP เมล็ด พิทูเนีย สีมอร์น (Petunia Morn) ดอกใหญ่ กลาง 100 เมล็ด Limbo GP ลิมโบ้ จีพี พิทูเนียที่ปรับปรุงมาเพื่อให้มีทรงพุ่มกลมแน่นกะทัดรัด ต้นไม่ยืด ก้านดอกสั้น ออกดอกเร็ว ดอกดกใหญ่ สีสด มีสีให้เลือกมากที่สุดในกลุ่มพิทูเนีย ต้นเตี้ย แข็งแรง […]