Uncategorized

กระถางต้นไม้ ทรงกลม ขนาด 7.5 นิ้ว สีใส

กระถางต้นไม้ ทรงกลม ขนาด 7.5 นิ้ว สีใส กระถางต้นไม้ ทรงกลม ขนาด 7.5 นิ้ว สีใส สีใส – (กระถาง) บนด้านนอกกว้าง 19.00 เซนติเมตร (7.5 นิ้ว) – (กระถาง) สูงด้านนอก 14.20 เซนติเมตร (5.6 นิ้ว) – (กระถาง) บนด้านในกว้าง 16.30 เซนติเมตร (6.4 นิ้ว) – […]

Uncategorized

กระถางสี่เหลี่ยม ขนาด 2 นิ้ว สีดำ สีขาว สีอิฐ

กระถางสี่เหลี่ยม ขนาด 2 นิ้ว สีดำ สีขาว สีอิฐ กระถางสี่เหลี่ยม ขนาด 2 นิ้ว สีดำ สีขาว สีอิฐ สีขาว, สีดำ, สีอิฐ – (กระถาง) บนด้านนอกกว้าง 5.2 เซนติเมตร (2.0 นิ้ว) – (กระถาง) สูงด้านนอก 5.2 เซนติเมตร (2.0 นิ้ว) – (กระถาง) บนด้านในกว้าง 4.9 […]

Uncategorized

จานรองไดโซะ ใส่กระถางต้นไม้ ขนาด M L สีดำ

จานรองไดโซะ ใส่กระถางต้นไม้ ขนาด M L สีดำ จานรองไดโซะ ใส่กระถางต้นไม้ ขนาด M L สีดำ เล็ก – กว้างนอก 22.7 เซนติเมตร (8.9 นิ้ว) – ยาวนอก 27.7 เซนติเมตร (10.9 นิ้ว) – กว้างใน 21.3 เซนติเมตร (8.4 นิ้ว) – ยาวใน 26.3 เซนติเมตร […]

Uncategorized

จานรองกระถาง ขนาด 12 นิ้ว สีดำ

จานรองกระถาง ขนาด 12 นิ้ว สีดำ จานรองกระถาง ขนาด 12 นิ้ว สีดำ สีดำ – (จาน) บนด้านนอกกว้าง 30 เซนติเมตร (11.8 นิ้ว) – (จาน) สูงด้านนอก 4.3 เซนติเมตร (1.7 นิ้ว) – (จาน) ล่างด้านในกว้าง 22.2 เซนติเมตร (8.7 นิ้ว) – (จาน) ล่างด้านนอกกว้าง […]