Uncategorized

✅ส่งฟรี หินภูเขาไฟ AmityGreen (Pumice stone) 40 ลิตร 18 กิโล

✅ส่งฟรี หินภูเขาไฟ AmityGreen (Pumice stone) 40 ลิตร 18 กิโล ✅ส่งฟรี หินภูเขาไฟ AmityGreen (Pumice stone) 40 ลิตร 18 กิโล ” ราคารวมค่าจัดส่งแล้ว ร้านค้าจัดส่งให้โดย Kerry” AmityGreen หินภูเขาไฟ Pumice stone (หินพัมมิส) เกรดส่งออก น้ำหนักประมาณ 18 กก. หินพัมมิส เกิดขึ้นจากการเย็นตัวของหินหลอมเหลวใต้พื้นโลก หรือที่เราเรียกกันว่า “ลาวา” […]