No Picture
อุปกรณ์ทำสวน

5 ฟรี 1 คละได้ เมล็ดพันธุ์ แตงกวาลูกผสม สยาม ตราศรแดง เมล็ดผัก เมล็ดพันธุ์พืช เมล็ดพืช เมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดผัก

5 ฟรี 1 คละได้ เมล็ดพันธุ์ แตงกวาลูกผสม สยาม ตราศรแดง เมล็ดผัก เมล็ดพันธุ์พืช เมล็ดพืช เมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดผัก 5 ฟรี 1 คละได้ เมล็ดพันธุ์ แตงกวาลูกผสม สยาม ตราศรแดง เมล็ดผัก เมล็ดพันธุ์พืช เมล็ดพืช เมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดผัก คำแนะนำเพื่อรักษาความงอกของเมล็ดพันธ์เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุควรเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 18°C และความชื้น 50% เมล็ดพันธุ์ในภาชนะถูกบรรจุภายใต้เงื่อนไขที่รักษาความงอกตามมาตรฐานที่ระบุ ถ้าภาชนะถูกเปิดหรือมีรอยรั่วแล้วอายุเก็บจะลดลงตามสภาพแวดล้อม #เมล็ดผัก #เมล็ดพันธุ์ผัก #เมล็ดพันธุ์พืช […]

อุปกรณ์ทำสวน

5 ฟรี 1 คละได้ เมล็ดพันธุ์ ยี่หร่า หอมรำพรรณ จำนวน 200 เมล็ด โดยประมาณ เมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดผัก

5 ฟรี 1 คละได้ เมล็ดพันธุ์ ยี่หร่า หอมรำพรรณ จำนวน 200 เมล็ด โดยประมาณ เมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดผัก 5 ฟรี 1 คละได้ เมล็ดพันธุ์ ยี่หร่า หอมรำพรรณ จำนวน 200 เมล็ด โดยประมาณ เมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดผัก วิธีการเพาะเมล็ดพันธุ์นั้นสามารถทำได้หลายวิธี อาจจะเพาะในถาดก่อนหรือสามารถหว่านเมล็ดลงแปลงเลยก็ได้ การหว่านเมล็ดพันธุ์ลงแปลงเลยนั้น อัตราการงอกอาจจะไม่ดีเท่าที่ควร แม้กระทั้งเมื่อต้นกล้างอกมาแล้วก็อาจจะต้องเจอกับอากาศร้อนจัด ฝนตก หรืออากาศหนาว ทำให้ต้นกล้าที่กำลังจะโตนั้นพาลตายเอาง่าย ๆ […]