อุปกรณ์ทำสวน

เมล็ดผักปลัง 50 เมล็ด ผักปลังขาว ผักปลังเขียว ผักปั๋ง ผักปั่ง

เมล็ดผักปลัง 50 เมล็ด ผักปลังขาว ผักปลังเขียว ผักปั๋ง ผักปั่ง เมล็ดผักปลัง 50 เมล็ด ผักปลังขาว ผักปลังเขียว ผักปั๋ง ผักปั่ง ลักษณะของผักปลัง ● ต้นผักปลังมีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของเอเชียและแอฟริกา โดยจัดเป็นไม้เถาเลื้อยล้มลุก ลำต้นอวบน้ำ เกลี้ยง กลม ไม่มีขน แตกกิ่งก้านสาขามาก มีความยาวประมาณ 2-6 เมตร หากลำต้นเป็นสีเขียวจะเรียกว่า “ผักปลังขาว” ส่วนชนิดที่ลำต้นเป็นสีม่วงแดงจะเรียกว่า “ผักปลังแดง” ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดและวิธีการปักชำเถาแก่ เจริญเติบโตได้ดีในที่ชื้นระบายน้ำได้ดี ชอบแสงแดดรำไร สามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ ตามป่าทุ่ง […]