หนังสือ

อัล-อัซการฺ อัน-นะบะวียะฺ(บทซิกิรฺเช้าเย็นของท่านนบีซ.ล)

อัล-อัซการฺ อัน-นะบะวียะฺ(บทซิกิรฺเช้าเย็นของท่านนบีซ.ล) อัล-อัซการฺ อัน-นะบะวียะฺ(บทซิกิรฺเช้าเย็นของท่านนบีซ.ล) asgiils6il1 อัล-อัซการ อัน-นะบะ ยะยึ (บทซิกิรุเช้าเย็นของท่านนบี 2) ดร.อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา เรียบเรียง อุษมาน อิศรีส ถอดความ ชุฟอัม อุษมาน บรรณาธิการ R ปรับปรุงครั้งที่สาม เราะบีอุลเอาวัล 1434 กุมภาพันธ์ 2013 ราคา 25 บาท e-daiyah ดพิมพ์เผยแพร่ภายใต้ โครงการกองทุนดาอีย์เพื่อการจัดพิมพ์ โดยเว็บไซต์ e-daiyah.com ภายใต้การอำนวยการของ […]

No Picture
หนังสือ

อีหม่านอ่อนราคาเล่มละ140฿ การศึกษาเรื่องความศรัทรา(อีหม่าน) ในอิสลาม มี 2 ประเด็นใหญ่ที่จะต้องไม่แยกขาดออกจากกัน

อีหม่านอ่อนราคาเล่มละ140฿ การศึกษาเรื่องความศรัทรา(อีหม่าน) ในอิสลาม มี 2 ประเด็นใหญ่ที่จะต้องไม่แยกขาดออกจากกัน อีหม่านอ่อนราคาเล่มละ140฿ การศึกษาเรื่องความศรัทรา(อีหม่าน) ในอิสลาม มี 2 ประเด็นใหญ่ที่จะต้องไม่แยกขาดออกจากกัน ประเด็นของหนังสือเล่มนี้คือประเด็นที่สำคัญที่สุดของชีวิตความเป็นมุสลิม นั่นคือประเด็นอีหม่านหรือความศรัทธา การศึกษาเรื่องความศรัทรา(อีหม่าน) ในอิสลาม มี 2 ประเด็นใหญ่ที่จะต้องไม่แยกขาดออกจากกัน ประเด็นแรกว่าด้วยเรื่องศรัทธาที่ถูกและศรัทธาที่ผิด ซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับแรก เพื่อจะยืนยันความศรัทธาที่ถูกต้องเท่านั้นที่เราจะเลือกให้กับชีวิตเรา แต่มันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียว มันยังมีประเด็นที่สอง ว่าด้วยความศรัทธาที่เข้มแข็ง กับความศรัทธาที่อ่อนแอ ไปจนถึงการสูญเสียความศรัทธาไปด้วยเหตุผลบางอย่าง ซึ่งหมายถึงการตกมุรตัด (สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิม) ความศรัทธาที่เข้มแข็งหรืออีหม่านแข็ง จะยังคงทำให้คนหนึ่งสามารถปฏิบัติตนอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องด้วยการฎออะฮฺ (เชื่อฟัง ต่อผู้เป็นเจ้าได้…ส่วนความศรัทธาที่อ่อนแอหรืออีหม่านอ่อนลงทำให้คนหนึ่งก้าวล่วงไปละเมิดขอบเขตที่ผู้เป็นเจ้าได้วางไว้ ด้วยการทำสิ่งที่เรียกว่ามะอุศียะฮฺ (บาปหรือการดื้อดึงต่อผู้เป็นเจ้า) […]