หนังสือ

ภาษาฝรั่งเศส REVISER + TESTER (รวม 2 เล่ม) / PBC (มีเฉลย)

ภาษาฝรั่งเศส REVISER + TESTER (รวม 2 เล่ม) / PBC (มีเฉลย) ภาษาฝรั่งเศส REVISER + TESTER (รวม 2 เล่ม) / PBC (มีเฉลย) *มีเฉลยบทต่อบท พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด* ชุดเตรียมความพร้อมสู่การสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาฝรั่งเศส ทั้ง 2 เล่มประกอบด้วย แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 ส่วนหลัก เพื่อใช้ในการทบทวนและเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ได้แก่ 1. คำศัพท์พื้นฐานและสำนวนในสถานการณ์ต่างๆ 2. […]