หนังสือ

รวมสูตร กฎ ทฤษฎี คณิตศาสตร์ โดย รศ.ปกรณ์ พลาหาญ ชมรมเด็ก

รวมสูตร กฎ ทฤษฎี คณิตศาสตร์ โดย รศ.ปกรณ์ พลาหาญ ชมรมเด็ก รวมสูตร กฎ ทฤษฎี คณิตศาสตร์ โดย รศ.ปกรณ์ พลาหาญ ชมรมเด็ก เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ประมาณ 50 หัวข้อ รวมสูตรประมาณ 1,200 สูตร บางสูตรได้ยกตัวอย่างง่ายๆ ไว้ด้วย รวบรวมจากหนังสือและตำราทั้งของไทยและของต่างประเทศ ในส่วนที่เป็นศัพท์คณิตศาสตร์ได้ยึดหนังสือ “ศัพท์คณิตศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน” เป็นหลัก รวมสูตร กฎ ทฤษฎี คณิตศาสตร์ คุณสมบัติของลอการิทึมตรีโกณมิติ […]