หนังสือ

ชีวิตในวังบางขุนพรหม พิมพ์ครั้งที่ 14

ชีวิตในวังบางขุนพรหม พิมพ์ครั้งที่ 14 ชีวิตในวังบางขุนพรหม พิมพ์ครั้งที่ 14 ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ผมได้นำมาปรับปรุงใหม่ โดยเพิ่มเนื้อหาสาระและข้อมูลใหม่ รวมทั้งในส่วนภาคผนวกด้วย ซึ่งเป็นการเสริมพระประวัติของทูลกระหม่อมบริพัตรให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจค้นคว้าต่อไป อาทิเช่น ผลงานเพลงพระราชนิพนธ์ของทูลกระหม่อมบริพัตร, พระโอวาทและลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรีฯ ที่มีไปถึงทูลกระหม่อมจำนวน ๓๘ ฉบับ และลำดับสายราชสกุล “บริพัตร” เป็นต้น “ชีวิตในวังบางขุนพรหม” เล่มนี้ได้บันทึกเรื่องราวพระประวัติและชีวิตครอบครัวของทูลกระหม่อมบริพัตร โดยเริ่มต้นตั้งแต่ก่อสร้างวัง ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในสยามประเทศ ผ่านช่วงเวลาแห่งความสุขในชีวิต จวบจนกระทั่งวังแตกในช่วงเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง ต้องทิ้งบ้านทิ้งเมืองจำใจอำลาพาครอบครัวระหกระเหินเสด็จนิราศยังต่างแดนต้องทนทุกข์ระทมขมขื่นตลอด ๑๕ ปีเต็ม จวบจนกระทั่งพระองค์ได้สิ้นพระชนม์ ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย (บางส่วนจากคำนำผู้เขียน กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร) […]