อุปกรณ์ทำสวน

Chia Tai(เจียไต๋) CTCOM ถุง 500 กรัม ผักชีลาว กลิ่นรำเพย ตราเจียไต๋

Chia Tai(เจียไต๋) CTCOM ถุง 500 กรัม ผักชีลาว กลิ่นรำเพย ตราเจียไต๋ Chia Tai(เจียไต๋) CTCOM ถุง 500 กรัม ผักชีลาว กลิ่นรำเพย ตราเจียไต๋ CTCOM ถุง 500 กรัม ผักชีลาว กลิ่นรำเพย ตราเจียไต๋ ข้อแนะนำเพื่อรักษาความงอกของเมล็ดพันธุ์เป็นไปตามที่มาตรฐานระบุ ควรเก็บรักษาอุณหภูมิที่ 18 องศาเซลเซียสและความชื้นที่ 50% หมายเหตุ (Note) สินค้าและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า All prices […]