No Picture
หนังสือ

Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) |C111หนังสือ9786164220157ENGLISH FOR NURSING PERSONNEL

Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) |C111หนังสือ9786164220157ENGLISH FOR NURSING PERSONNEL Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) |C111หนังสือ9786164220157ENGLISH FOR NURSING PERSONNEL ข้อมูลหนังสือ Barcode : 9786164220157 ISBN : 9786164220157 ปีพิมพ์ : 2 / 2564 จำนวนหน้า : 240 หน้า ———————————————————————— -วิธีการจัดส่ง- * ตัดรอบจัดส่งเวลา 9.00 น. จ- ส.* ** ขนส่งเข้ารับพัสดุก่อนบ่าย 3 ของทุกวัน จันทร์ – เสาร์ ** ***งดส่งสินค้าวันอาทิตย์ ,วันหยุดราชการต่อเนื่องและวันหยุดชดเชยวันนักขัตฤกษ์*** […]

หนังสือ

Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) |C112|9786164781993|หนังสือ360 CONCEPTS IN BIOLOGY PART 2

Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) |C112|9786164781993|หนังสือ360 CONCEPTS IN BIOLOGY PART 2 Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) |C112|9786164781993|หนังสือ360 CONCEPTS IN BIOLOGY PART 2 สรุปเนื้อหา ครอบคลุมวิชาชีววิทยาตามหลักสูตรในระดับ ม.ปลาย พร้อมเชื่อมโยงเนื้อหาที่สำคัญในระดับชั้นปีที่ 1 ครอบคลุมข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ด้วยการวิเคราะห์และออกแบบเนื้อหาอย่างละเอียด จากข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวม 40 ฉบับ ทั้ง Entrance , A-NET , PAT2 และวิชาสามัญ ภาพประกอบ วาดเองกว่า 1,000 […]

หนังสือ

c111 (ปกใหม่) 9786164451711 การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต :แบบองค์รวม (CRITICAL CARE NURSING: A HOLISTIC APPROACH

c111 (ปกใหม่) 9786164451711 การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต :แบบองค์รวม (CRITICAL CARE NURSING: A HOLISTIC APPROACH c111 (ปกใหม่) 9786164451711 การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต :แบบองค์รวม (CRITICAL CARE NURSING: A HOLISTIC APPROACH การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต :แบบองค์รวม (CRITICAL CARE NURSING: A HOLISTIC APPROACH วิจิตรา กุสุมภ์ :บรรณาธิการ ฉบับปรับปรุงพิมพ์ครั้งที่ 7 […]

หนังสือ

c111 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 9786166047530

c111 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 9786166047530 c111 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 9786166047530 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้เขียน: เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ ตั้งแต่ ค.ศ.2010 เป็นต้นมา หนังสือ “PUBLIC ADMINISSTATION AMD PUBLIC AFFAIRS’ ของ NICHOLAS HENRY ซึ่งเป็นหนังสืออ้างอิงหลักเล่มหนึ่งของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ได้เพิ่มกระบวนทัศน์ที่ 6 การพิมพ์เล่มนี้ ผู้เขียนจึงได้เพิ่มกระบวนการทัศน์ที่ 6 ด้วย เพื่อให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ISBN : 9786166047530 ปีพิมพ์ : […]

หนังสือ

Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) |C112 หนังสือ9786169173243 มองให้ขาด นำเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์

Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) |C112 หนังสือ9786169173243 มองให้ขาด นำเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์ Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) |C112 หนังสือ9786169173243 มองให้ขาด นำเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์ ———————————————————————— -วิธีการจัดส่ง- *ส่งสินค้าผ่านขนส่ง KERRY * * ตัดรอบทุกเที่ยงวัน 9.00 น. จ- ศ.* ** จัดส่งสินค้าให้ก่อนบ่าย 3 ของทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ ** ***งดส่งสินค้าวันเสาร์ – อาทิตย์ และ […]

หนังสือ

Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) |หนังสือ|9786165470889|CU-TEP READING

Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) |หนังสือ|9786165470889|CU-TEP READING Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) |หนังสือ|9786165470889|CU-TEP READING หนังสือเตรียมสอบ CU-TEP Reading เล่มนี้จะช่วยให้ผู้สอบ CU-TEP ส่วน Reading ได้คะแนนสูงตามเกณฑ์ที่ทางศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนด ที่จะรับเข้าศึกษาต่อโดยมีเนื้อหาข้อสอบส่วน CU-TEP Reading ครบทั้ง 3 ส่วน คือ Cloze Tests Shoort Passages และ Long Passages และ Long Passages พร้อมอธิบาย เทคนิคและขั้นตอนในการทำข้อสอบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดซึ่งจะทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องนับว่าเป็นหนังสือที่มีคุณภาพอีกเล่มหนึ่งในชุดเตรียมสอบ CU-TEP […]

หนังสือ

C111 การใช้ยา A TO Z สำหรับสัตวแพทย์ 9786164077935

C111 การใช้ยา A TO Z สำหรับสัตวแพทย์ 9786164077935 C111 การใช้ยา A TO Z สำหรับสัตวแพทย์ 9786164077935 การใช้ยา A TO Z สำหรับสัตวแพทย์ วรา พานิชเกรียงไกร และคณะ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 / 2565 รวบรวมรายละเอียดของยา 580 รายชื่อ เรีบงตามลำดับอักษร A ถึง A ภายใต้หัวข้อ – […]

หนังสือ

วิทย์คิดกล้วย ๆ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

วิทย์คิดกล้วย ๆ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) วิทย์คิดกล้วย ๆ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ———————————————————————— -วิธีการจัดส่ง- *ส่งสินค้าผ่านขนส่ง KERRY แบบระบบ DROPOFF *ตัดรอบทุกเที่ยงวัน 12.00 น. จ- ส. *จัดส่งสินค้าให้ก่อนบ่าย 3 ของทุกวัน จันทร์ – เสาร์ […]

หนังสือ

Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ)c111 หนังสือ 9786165773706 MY CHEMISTRY BOOK: THE INTERMEDIATE

Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ)c111 หนังสือ 9786165773706 MY CHEMISTRY BOOK: THE INTERMEDIATE Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ)c111 หนังสือ 9786165773706 MY CHEMISTRY BOOK: THE INTERMEDIATE หนังสือ My Chemistry Book เล่มนี้แตกต่างจาก หนังสือเคมีเล่มอื่นๆทั่วไป มีการจัดวางลำดับเนื้อหา อธิบายตั้งแต่ที่มาเริ่มต้น ปูพื้นฐานความรู้สำคัญของแต่ละบท จนลงรายละเอียดเนื้อหาขั้นสูงได้อย่างน่าสนใจ เหมาะสำหรับนักเรียนม.ปลาย ที่ใช้ทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมสอบโรงเรียน สอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ และเตรียมตัวสอบแอดมิชชัน ตลอดจนบุคคลทั่วไป ที่สนใจในวิชาเคมี อ่านแล้วจะไม่อยากวาง ดร.ธนพงษ์ […]