หนังสือ

Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) |หนังสือ|9786165470889|CU-TEP READING

Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) |หนังสือ|9786165470889|CU-TEP READING Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) |หนังสือ|9786165470889|CU-TEP READING หนังสือเตรียมสอบ CU-TEP Reading เล่มนี้จะช่วยให้ผู้สอบ CU-TEP ส่วน Reading ได้คะแนนสูงตามเกณฑ์ที่ทางศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนด ที่จะรับเข้าศึกษาต่อโดยมีเนื้อหาข้อสอบส่วน CU-TEP Reading ครบทั้ง 3 ส่วน คือ Cloze Tests Shoort Passages และ Long Passages และ Long Passages พร้อมอธิบาย เทคนิคและขั้นตอนในการทำข้อสอบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดซึ่งจะทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องนับว่าเป็นหนังสือที่มีคุณภาพอีกเล่มหนึ่งในชุดเตรียมสอบ CU-TEP […]