Uncategorized

Coco peat โคโค่ พีท โคโค่ เพาะ-ปลูก คุณภาพ ล้างสารเทนนิน pH5.5-6.5 / ec.น้อยกว่า0.5

Coco peat โคโค่ พีท โคโค่ เพาะ-ปลูก คุณภาพ ล้างสารเทนนิน pH5.5-6.5 / ec.น้อยกว่า0.5 Coco peat โคโค่ พีท โคโค่ เพาะ-ปลูก คุณภาพ ล้างสารเทนนิน pH5.5-6.5 / ec.น้อยกว่า0.5 1.โคโค่พีท พลัส ขุยมะพร้าวเพาะกล้า ขนาด 80 ลิตร น้ำหนักประมาณ 16-18 กิโลกรัม (เป็นการประมาณ น้ำหนักจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความชื้น […]