Uncategorized

HOTO ไขควงรูปทรงปากกา Hoto Precision Screwdriver Pen สีเทา By Dotlife

HOTO ไขควงรูปทรงปากกา Hoto Precision Screwdriver Pen สีเทา By Dotlife HOTO ไขควงรูปทรงปากกา Hoto Precision Screwdriver Pen สีเทา By Dotlife ไขควงรูปทรงปากกา จัดเก็บ และ ซ่อนหัวสกรูเหล็กได้ทั้งหมด ออกแบบการจัดเก็บหัวสกรูทั้งหมด 12 ชิ้น เอาไว้ในเคสที่มีรูปร่างคล้ายปากกา สามารถซ่อนหัวสกรูเหล็กทั้งหมดได้อย่างเป็นระเบียบ และ สามารถหยิบใช้งาน และ เก็บกลับเข้าไปได้อย่างง่ายดาย ทำจากเหล็กกล้าคุณภาพสูง S2 เหล็กกล้าคุณภาพสูง S2 […]