Uncategorized

โมดูลเพิ่มแรงดัน DC-DC boost Converter 10v-32v to 12v-35v 150W

โมดูลเพิ่มแรงดัน DC-DC boost Converter 10v-32v to 12v-35v 150W โมดูลเพิ่มแรงดัน DC-DC boost Converter 10v-32v to 12v-35v 150W ร้านค้าในไทยพร้อมส่ง มีน๊อตครับ ทั้ง4มุม คุณสมบัติพื้นฐาน (ไฟขาเข้าต้องมากกว่า 10V โมดูลถึงจะทำงาน) แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 10v-32v แรงดันไฟฟ้าขาออก 12v-35v กระแสไฟขาออกสูงสุด 6A ประสิทธิภาพการแปลง 94% ความถี่ในการทำงาน 65 กิโลเฮิร์ตซ์ เอาท์พุทระลอก […]